Afregning

Vi sender årligt to acontoregninger og en årsopgørelse.

 

Afregning for kunder i Horsens Kommune:

  • Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. aconto ultimo marts og opkræves med forfald i april.
  • 2. aconto opkræves med forfald i oktober.

 

Afregning for kunder i Odder Kommune:

  • Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. aconto ultimo februar og opkræves med forfald i marts.
  • 2. aconto opkræves med forfald i september.

Beløbet opkræves aconto på grundlag af vandforbruget det foregående år.

Vandforbruget fastsættes ud fra måleraflæsningen enten fra målerkort sendt fra Samn Forsyning eller dit lokale vandværk, eller elektronisk aflæsning af din fjernaflæsning.

 

Opkrævningen kan ske på betalingsservice, bankoverførsel eller ved indbetaling af modtaget girokort.

Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr samt rente fra forfaldsdagen.

Tømning af bundfældningstanke opkræves løbende. Læs mere om tømningsordningen her

 

Se alle gældende priser:

Horsens Vand A/S  - takstblad 

Odder Spildevand A/S - takstblad

 

eboks

Tilmelding til eBoks

pbs

Betalingsservice

Spørgsmål og svar

Kontakt Samn Forsyning

 forbrug@samn.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN