Bor du i Horsens ?

Horsens Vand A/S besluttede sammen med Odder Spildevand i 2016, at gå sammen i det nye fælles serviceselskab Samn Forsyning.

Samn Forsyning har samlet alle opgaver inden for drift, anlæg, projektering samt administration på tværs af kommunegrænsen. Samarbejdet åbner ikke bare for oplagte stordriftsfordele til gavn for begge parter. Det vil også styrke det faglige miljø. Samtidig hører det med, at arbejdet med lokale klimatilpasninger kan komme op i en større skala i det nye selskab.

Betydning for dig som kunde?

For dig som kunde vil du umiddelbart ikke mærke nogen forskel i hverdagen. Taksterne for drikkevand og spildevand i Horsens skal også i fremtiden besluttes i Horsens kommune. 

Det er væsentligt, at alle værdier – ledninger, renseanlæg m.m. – fremover forbliver i de to nuværende selskaber, der består som selvstændige juridiske enheder. Det nye driftsselskab er et udtryk for et ligeværdigt samarbejde og ikke en fusion. Alle ansatte i Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S er fulgt med over i det nye selskab på samme vilkår som i dag – forskellen er blot, at de fremover skal dække opgaver i to kommuner.

Du kan læse mere i folderen "Velkommen som kunde i Horsens"

 

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN