Forbrugervalg 2017

Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for Odder Spildevand A/S

Ønsker du at være stiller til en kandidat, da skal du vælge LOGIN i højre side.

Odder Spildevand A/S afholder valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.

I perioden fra den 4. september til den 26. oktober 2017 afholdes der valg af 2 forbrugerrepræsentanter og op til 4 suppleanter til bestyrelsen for Odder Spildevand A/S.

Samn Forsyning ApS håndterer drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens kommuner samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune. Det er derfor også Samn Forsyning, der varetager hele valghandlingen på vegne af Odder Spildevand A/S.

Forbrugervalget foregår elektronisk ved at anvende NemID. Det gælder både opstillingen som kandidat samt afstemningen.  

Hvis man ikke har NemID kan man både opstille og stemme på en anden måde. Du finder en vejledning på valgportalen her, der trin for trin fortæller, hvad man skal gøre.

Alle indenfor Odder Spildevand A/S' forsyningsområde er, efter nærmere bestemmelser, stemmeberettiget til valget uanset, om man er ejer eller lejer.

 

Overordnet tidsplan:

Den 4. - 24. september 2017:             Kandidater kan opstille til valget.

Den 3. oktober 2017:                          Kandidater offentliggøres.

Den 6. - 26. oktober 2017:                  Vælgere kan stemme på en kandidat.

Den 31. oktober 2017:                        Valgresultatet offentliggøres

 

Opstil til Forbrugervalget:

Ønsker du at opstille som kandidat til valget, er eneste krav, at du er myndig, og har 10 stillere blandt forbrugerne, der støtter op om kandidaturet. 

Opstil via valgportalen her.

Alle kandidater skal godkendes af valgudvalget, og den 3. oktober bliver navnene på alle godkendte kandidater offentliggjort. De vil herefter få lejlighed til at give en kort præsentation af sig selv, som med fordel kan forberedes forinden. Samn Forsyning kontakter de godkendte kandidater for en udtalelse, og evt. et billede til præsentationsmaterialet.   

I den første halvdel af 2018 indsættes de valgte forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen for Odder Spildevand A/S.

 

Stem til Forbrugervalget:

Du kan afgive din stemme fra den 6. oktober til den 26. oktober via link som offentliggøres på siden her fredag den. 6. oktober.


Læs mere på valgregulativet her og selskabets vedtægter her

De nærmere regler kan findes på www.retsinformation.dk i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 –”Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber” og bekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012 – ” Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbruger-indflydelse i vandselskaber".

Efter valgresultatets offentliggørelse kan der klages over valget. Klageperioden er fra den 1.- 8. november.

 

 

Kontakt Samn Forsyning ApS

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700  Horsens

 7626 8700
 mail@samn.dk

Følg os på LinkedIn

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN