Horsens Vand Energi A/S

horsensvand

Horsens Vand Energi A/S er etableret pr. 1. januar 2011.

Selskabets primære aktivitet er produktion af elektricitet og varme på et biogasmotoranlæg etableret i 2012.

Desuden ejer og driver selskabet et kedelanlæg, som kan anvende både biogas samt naturgas som energikilde. Kedlen producerer udelukkende centralvarme, når motoren ikke kan producere varme nok.

Der produceres årligt 3,5 – 5 mio. kWh elektricitet, som sælges til elnettet. Varmeproduktionen udgør 5-6 mio. kWh, og sælges primært som procesvarme til Horsens Vand A/S. Biogassen produceres i søsterselskabet Horsens Vand A/S, og købes til markedsprisen beregnet ud fra gassens energiindhold.

Ultimo 2012 blev der etableret en ny varmetransmissionsledning fra motoranlægget og frem til Horsens Fjernvarme a.m.b.a, Central syd, på Høegh Guldbergsgade. Med denne forbindelse kan Horsens Vand Energi A/S levere grøn spidslastvarme til fjernevarmenettet i Horsens.

Samtidigt med energiproduktionen arbejder Horsens Vand Energi A/S desuden med forskellige optimerings- og udviklingstiltag omkring energiproduktion ud fra biomasse, eller restprodukter fra nærliggende industrivirksomheder, samt hvordan motordrift og varmeproduktion kan optimeres.

Motoren omdanner ca. 40 % af den indfyrede energi til el, og resten af energien, dvs. 60 %, omdannes via kølevand fra motoren og røggassen til varme. Røggassen fra motoren, som er ca. 550 °C, køles med to røggaskedler ned til 40-50 °C. Herved er det kun en meget lille del af varmen, som ledes ud til det fri gennem skorstenen.

Selskabet ejer desuden en varmepumpe som udnytter restvarmen fra den biologiske renseproces til, at lave brugbar varme som sælges til Horsens Vand A/S, der udnytter varmen til opvarmning af egne bygninger. Varmen hentes fra den biologiske tank via indstøbte rør i bund og funderingspæle.

Horsens Vand Holding A/S er moderselskab for Horsens Vand A/S og Horsens Vand Energi A/S.

Du kan læse mere om Horsens Vand Energi A/S i folderen "Horsens Centralrenseanlæg", som du finder her.

publikationer

Publikationer

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN