Afdragsordning ved tilslutning til kloaksystemet

Vejledning om mulighed for lån med afdragsordning ved tilslutning til kloaksystemet

Horsens og Odder Kommune administrerer ansøgninger til afdragsordningen. Ansøgningen skal derfor sendes til din Kommune.

Der er mulighed for at søge den pågældende kommune om at få en afdragsordning hvis man er grundejer og opfylder et indtægtskrav om, at den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr. om året. For hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn på ansøgningstidspunktet, forhøjes beløbet med 39.300 kr. årligt.

Husstandsindkomsten opgøres efter reglerne i §§ 8 til 8 a i "Lov om individuel boligstøtte".

En afdragsordning indebærer mulighed for lån til udgifter til tilslutningsbidrag, og til betaling af udgifterne til ændring af kloaksystemet på egen grund / etablering af renseløsning.  

Nærmere orientering fås ved henvendelse til Horsens eller Odder Kommune.  

Ordningen gælder ikke for separatkloakeringer i allerede fælleskloakerede områder.

 

Kontakt Horsens Kommune

Horsens Kommune Regnskab og opkrævning
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 7629 2076 / 7629 2084
 opkraevning@horsens.dk

Elektronisk ansøgning

Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder

 Tlf.: 87 80 33 33
 odder.kommune@odder.dk