Drikkevand

Missionen for Samn Forsyning er at levere en stabil forsyning af drikkevand med høj kvalitet. Vi arbejder målrettet på at beskytte vores drikkevandsressourcer og deltager aktivt i miljøforbedrende aktiviteter.

Vi forbedrer løbende vores ledningsnet for at mindske vandspildet og øge forsyningssikkerheden.

Derudover har vi en masse gode råd til dig som forbruger om, hvordan du kan spare på vandet og holde øje med dit vandforbrug.

Læs også folderen "Vandværker i Horsens"

Spørgsmål og svar

idea

Tips og gode råd