Lad vandet løbe inden genåbning

Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåbner, skal man sikre sig mod legionærsyge.

Legionella-bakterier opformeres ikke i vandselskabernes fællessystemer, hvor der er stor gennemstrømning, men kan trives i stillestående vandrør og -tanke. Derfor skal alle bygninger skylles godt igennem, inden der igen er aktivitet.

Under COVID-19 pandemien har skoler, institutioner, arbejdspladser, mange hoteller og andre bygninger i en periode været lukket eller haft nedsat aktivitet. Vandforbruget har i perioden derfor være nedsat eller helt stoppet, hvilket giver risiko for vækst af legionella, andre bakterier og biofilm i vandsystemerne.

"Det er vigtigt, at ejere og administratorer er opmærksomme på at sikre vandkvaliteten, når bygningerne genåbnes. Det gælder simpelthen om, at vandsystemerne i bygninger tømmes for gammelt, stillestående vand," siger ekspert i drikkevandskvalitet, konsulent i DANVA, Dorte Skræm.

Der anbefales disse forholdsregler for at undgå bakterievækst i varmtvandsbeholdere og vandledninger:

  • Vandet skal minimum være 60 grader i varmtvandsbeholderen
  • Vandet skal minimum være 55 grader ved fjerneste tapsted
  • Vandets skal være minimum 50 grader retur fra cirkulation til varmtvandsbeholder
  • Sørg for udslamning af store varmtvandsbeholdere og gennemskylning af cirkulationsledningen mindst én gang ugentligt
  • Fjern blinde rørledninger og tapsteder, der ikke bliver brugt regelmæssigt. Her kan vandet stå stille længe, og bakterierne kan leve ved en gunstig temperatur
  • Hold det kolde vand så koldt som muligt
  • Koldt og varmt vand skal blandes så tæt på tapstedet som muligt.

 

For mere information kan der læses mere på DANVAs hjemmesideKontakt Samn Forsyning ApS

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700  Horsens

 7626 8700
 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

 

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin