Tilstandsvurdering af ledningsnettet

Samn Forsyning ApS vil i denne kommende periode udføre en tilstandsvurdering af kloaksystemet og opsporing af fejltilslutninger til regn- og spildevandssystemet på udvalgte veje og matrikler i Horsens og Odder Kommune. Det er et miljøtilsyn som Horsens og Odder Kommune har bemyndiget os til at udføre.

Opsporing af fejltilslutninger udføres på følgende måde:

  • Kontrollen udføres ved, at vi hælder vand, eventuel farvet vand i tagnedløbsbrønde og i afløb fra befæstede arealer på jeres matrikel, samtidig med at spildevandsstikket overvåges med et kamera i kloakken.
  • Samn Forsyning orienterer de pågældende grundejere som er fejltilsluttet, ligesom vi orienterer Horsens og Odder Kommune om de fejltilslutninger vi har konstateret.

Det er ikke nødvendigt, at der er nogen hjemme når undersøgelserne foretages.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7626 8700 eller pr. mail mail@samn.dk

Opdateret 5-11-2018

 

 

Tilmelding/Afmelding af SMS for driftsinfo