Gedved

Projekt i Gedved

Samn Forsyning har været i gang med forundersøgelser i dit område det sidste 1,5 år.

Separeringsprojektet er nu færdig projekteret og vi er klar til at komme i jorden.

I forhold til tidligere oplyst her på hjemmesiden er der blevet ændret i rækkefølgen på hvornår de forskellige områder bliver separeret. Den nye plan fremgår af nedenstående kort.

Grunden til at vi nu starter i område B skyldes, at det område er blevet udpeget i statens vandområdeplan og indgår i spildevandsplan tillæg 25. Det betyder, at området skal separeres inden 2021 (forventet 2018-2019). 

For at anlægsarbejdet kommer til at give den rigtige fremdrift og så få gener for beboerne i området, har det medført en ændring af hvornår de enkelte områder bliver separeret. 

Oversigtskort

Nedenstående oversigtskort viser de områder der er omfattet af projektet.

Klik på kortet for at få det i større format.

 

 

Område C er et stort område og vil blive etapeopdelt når udførelsen går i gang. Den endelige etapeopdeling af område C er ikke fastlagt endnu, men du kan holde dig underrettet her på hjemmesiden.

 

Foreløbig tidsplan

Den foreløbige tidsplan er som angivet nedenfor, med forbehold for ændringer.

Område B:        Er i fuld gang og afsluttes i september 2018.  

Område A:        Forhåbentlig opstart i foråret 2019  

Område C:        Opstart når område A er færdigt, så nok 2019/2020 –  bliver opdelt i flere etaper og vil nok strække sig over 3 år.

Område D:        Afhænger af fremdriften i de andre områder og om vi kommer i gang i område A i 2019. Påbegyndes område A ikke i 2019, startes der med stor sandsynlighed op i område D i stedet for. Viser det sig, at område A påbegyndes, afventer område D til område A, B og C er færdige. Dvs. muligvis først opstart i 2023 – afhænger af fremdriften i de andre områder.   

Samn Forsyning starter med separeringen i den sydlige del af Gedved (område B) og det forventes at det område bliver afsluttet i år. Derefter fortsætter vi så med separeringen i den nordlige del af Gedved (område A).

Kendskab til problemer med vand?

Har du kendskab til problemer med vand i dit område vil vi meget gerne høre fra dig, hvad enten det er lavpunkter, der altid er fyldt med vand efter regnvejr, oversvømmet veje - stier eller vand i huset. Din viden er guld værd i forhold til vores planlægning og du kan fortælle om dine oplevelser til mail@samn.dk. Mærk mailen med Separering Gedved, LKH 

Kontaktoplysninger

Du vil altid kunne holde dig orienteret om projektet og dets fremgang her på hjemmesiden, men det vil være en stor hjælp – hvis du vil sende dine kontaktoplysninger til mail@samn.dk (oplys gerne navn, adresse, mail og telefon nr.) Mærk mailen med Separering Gedved, LKH.

Oplysningerne vil kun blive brugt til korrespondance med Samn Forsyning ApS.

 

Kontakt person

Projektleder Lars Kragh-Hansen

Tilmelding/Afmelding af SMS for driftsinfo