Klagevejledning

Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyning og afledning af spildevand for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation*. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Vil du klage?

Ved eventuelle klagesager, anbefaler vi altid at ringe og drøfte sagen med os først. Du kan kontakte vores kundeservice. Vi anbefaler, at du henvender dig med din klage, så snart du opdager forholdet.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Du kan finde klagevejledningen på www.forbrug.dk, hvor du også kan læse om betingelser og gebyr for at klage. 

 

 

 

* Mediation er en løsningsproces, hvor forbrugeren og virksomheden selv prøver at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med.

 

 

 

 

 

publikationer

Publikationer

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin