Kloakproblemer ude i vejen

Horsens og Odder Kommunes Trafik og vejafdeling sørger for vedligeholdelse af rendestensriste. Denne del af kloaknettet er dermed ikke en del af Samn Forsyning.

Vejafvandingen i Horsens og Odder Kommune forvaltes af de respektive kommuner. Samn Forsyning servicerer derfor ikke rendestensbrøndene i vejen.
Hvis du oplever vand på vejen efter et regnskyl skal du derfor kontakte Horsens eller Odder Kommune.