Lokal Afledning af Regnvand

Samn Forsyning vil gerne have vores kunder til selv at håndtere så meget som muligt af regnvandet på egen grund - det, vi kalder Lokal Afledning af Regnvand (LAR), og som er et alternativ til traditionel separering af kloakken - se princippet her.

Ved at lede regnvandet uden om kloakken, kan du være med til at mindske belastningen på det fælles kloaknet og derved mindske risikoen for oversvømmelser i kældre. Du kan være med til at sikre grundvandet og mindske udledningen af forurenet vand til naturområder. Samtidig er der mulighed for at forskønne sin have ved at lave LAR.

Nedsivning og forsinkelse

Grundprincipperne i LAR er nedsivning og forsinkelse af regnvand lokalt.

Når du skal vælge den rigtige LAR-løsning, er det vigtigt, at du overvejer, hvilke funktioner og værdier du ønsker i din have. Vil du bevare din grønne plæne til aktivitet og leg, kan du vælge skjulte eller delvist skjulte løsninger. Ønsker du en have med smukke blomster og masser af sanseindtryk, kan du vælge løsninger med stor æstetisk værdi og være med til at forbedre biodiversiteten (variationer i den levende natur).

Nedsivning af regnvand til grundvandet kræver, at jordbunden er egnet, og at jorden ikke er forurenet. I områder hvor nedsivningsmuligheder er dårlige eller ikke eksisterende, kan regnvandet forsinkes og ledes til vandområder (vandløb, sø eller havn), eller til områder hvor nedsivning er mulig. De fleste LAR-anlæg kræver tilladelse (nedsivnings- eller udledningstilladelse). Det er derfor vigtigt at have en tæt dialog med Horsens eller Odder Kommune.

Er dit område uegnet eller mindre egnet til nedsivning, kan du stadig bidrage til at undgå oversvømmelser ved at forsinke regnvandet på din grund, og eventuelt udlede det til et nærliggende vandløb, en sø eller havet. Vær dog opmærksom på, at dette kræver en udledningstilladelse.

Hvad med skybrud?

Når du laver LAR, er det vigtigt at være opmærksom på, hvor regnvandet løber hen i forbindelse med skybrud, da regnvandsløsningerne har en begrænset kapacitet og ikke kan følge med ved kraftige regnskyl. Du kan i de fleste tilfælde se på terrænet, hvor vandet vil løbe hen, hvis der ikke er plads i LAR-anlægget (eller anlæggene). Med meget simple tiltag kan du styre vandet udenom steder, hvor konsekvenserne ved skybrud er store ved eksempelvis, at hæve en kantsten eller etablere en lille jordvold med overskudsjord fra regnvandsanlæggene.

Du kan læse mere i Rørcenterets anvisning 016 (Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund).

Links

Haveselskabet

LAR i Danmark (lokal afledning af regnvand)

Det er henholdsvis Horsens og Odder Kommune, der beslutter hvilke veje og områder, som Samn Forsyning har ansvaret for at separatkloakere.

For forespørgsler vedrørende kloakseparering på din grund, kan du sende en mail til Samn Forsyning.

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin