Rotter

Der findes mange steder rotter i kloakkerne, men de bliver først et problem, når de kommer op af kloakkerne.

Rotterne bruger kloakrørene som transportvej og som spisekammer. De bygger deres reder i døde stikledninger eller i jorden lige uden for kloakken, hvis der er huller i kloakken til, at de kan komme ind og ud. Det er derfor vigtigt, at kloaksystemet er tæt og at man sløjfer stikledninger, der ikke er i brug.

Du har selv ansvaret for, at kloakken er tæt inde på din egen grund. Kloakrørene kan blive tærede og hullede med tiden, og der kan trænge kraftige rødder fra store træer ind i kloakken og skabe utætheder. Ser du rotter i din have, f.eks. fra huller i græsplænen, er det muligt, at de stammer fra kloakken. Er du i tvivl om, hvorvidt din kloak er tæt, kan du få en autoriseret kloakmester til at undersøge den for dig.

Har du set rotter, skal du kontakte din kommune, som har ansvaret for at bekæmpe rotterne. Kommunen sender en rottebekæmper ud til dig som vil afgøre, hvor problemet sidder. Udgiften til bekæmpelsen af rotter opkræves over ejendomsskatten. Derfor skal du ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottefænger for at bekæmpe rotter på din ejendom.

Læs mere om rottebekæmpelse på din kommunes hjemmeside:

Rottebekæmpelse i Horsens
Rottebekæmpelse i Odder 

Kontakt Kommunen

Horsens Kommune:

ANMELDELSE AF ROTTER

Odder Kommune:

ANMELDELSE AF ROTTER