Tømning af samletanke

I Horsens og Odder Kommune er der ingen tømningsordning for tømning af spildevand fra samletanke ved boliger.

 

Har du en samletank, skal du derfor selv lave en aftale med et privat slamsugerfirma om tømning af denne tank.

Spildevandet fra samletanken afleveres på Centralrenseanlægget i Horsens Kommune eller på Odder Central Renseanlæg efter aftale.

 

I Horsens er samletanke ved haveforeninger obligatorisk med i den kommunale tømningsordning. Tanken vil automatisk blive tømt en gang årligt.

 

Taksterne for rensning af spildevandet fra samletanken kan ses i vores gældende takstblade.

 

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin