Forebyg vand i kælderen

Hvad kan du selv gøre for at undgå vand i din kælder?
Du kan installere en pumpe eller en højvandslukke, som er en form for lukkemekanisme. Hvis du vil investere i sådan en løsning, skal du kontakte en autoriseret kloakmester for at få arbejdet udført. Kloakmesteren vil også kunne vejlede dig om, hvilken løsning der vil være den bedste i dit tilfælde. Arbejdet skal udføres for grundejerens regning.

Nedenfor er opremset nogle andre gode råd:

  • Rens tagrender jævnligt så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrøndene.
  • Sørg for, at alle kloakbrønde er nemme at komme til at rense.
  • Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det tegn på, at der er noget galt.
  • Hvis du har installeret højvandslukke eller pumpe skal du jævnligt kontrollere funktionen.
  • Overvej om du har brug for afløb i din kælder.
  • Undgå store træer i nærheden af kloakledningerne da deres rodnet kan ødelægge rørene.
  • Fej ikke sand og lignende i rendestensristen ved vejen. Det samler sig i brøndens sandfang og stopper regnvandssystemet.
     

Hvad kan årsagen være til vand i kælderen?
Dine afløbsinstallationer kan være for små eller være blevet defekte. Ved meget kraftig regn, kan man risikere en tilbagestuvning af vand fra den offentlige del af kloaknettet - derfor er en højvandslukke en god løsning.

Hvis vandet siver ned ad kældervæggen kan det eventuelt skyldes et tilstoppet omfangsdræn eller utætte tagnedløbsbrønde.

Hvis du vil have gennemgået dit afløbssystem, skal du kontakte en autoriseret kloakmester, som kan finde den bedste løsning i lige præcis dit tilfælde.