Hold øje med dit vandforbrug

Det er en god ide at aflæse vandmåleren ofte og føre kontrolkort, så unormale udsving opdages i tide.

Det kan koste mange penge at have en utæthed i sine vandinstallationer, både i bebyggelsen og på jordledningen inden for matrikelskel.

Hvis du har mistanke om en utæthed i dine vandinstallationer, kan du følge nogle enkelte råd:

  • Luk alle haner i huset omhyggeligt.
  • Kontroller at der ikke bruges vand (vaskemaskine, opvaskemaskine og lignende skal ikke være i brug).
  • Kig på vandmåleren. Viseren eller hjulet i måleren må ikke flytte sig, hvis der ikke bruges vand.

Hvis hjulet eller viseren på vandmåleren bevæger sig, når der ikke bruges vand i ejendommen, er det tegn på, at der kan være en utæthed i vandinstallationen.

Har du mistanke om en utæthed i dine vandinstallationer eller på din grund indenfor skel, skal du kontakte et autoriseret VVS-firma.

Det er kun Samn Forsyning og et autoriseret VVS-firma, som må lukke for stophanen til ejendommens forsyning.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du opdager en utæthed i vandinstallationerne, og undersøg om din rørskadeforsikring dækker omkostningerne til udbedring af skaden.

Læs mere her eller se denne video, hvor bl.a. vores Driftsleder fortæller om vandets gang.

Kontrolkort

Her kan du åbne og printe et kontrolkort. Kontrolkortet kan bruges til registrering af dit vandforbrug.

Kontrolkort