Kloakproblemer på egen grund

Alle ejendomme, der er tilsluttet Samn Forsynings kloaksystem, skal aflede spildevandet hertil. Derved sikres det, at spildevandet bortledes og renses på en korrekt og forsvarlig måde.

Oplysninger om ledninger på privat grund kan søges på Horsens kommunes eksterne arkiv.

For ledningsnet på privat grund i Odder Kommune henvises til Byggesagsarkivet i Odder Kommune.

Alt afløbsvandet fra køkkenvask, bad, wc samt i de fleste tilfælde tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem, der leder vandet ud til kommunens kloak ude i gaden. Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne rensebrønd kan tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet.

Afløbsinstallationen er den del af kloakken, der ligger inden for dit skel. Hvis der opstår problemer med afløbsinstallationerne, er det dit eget ansvar og eventuelle skader må derfor udbedres for din egen regning.

Kloakken klukker eller vandet trækker langsomt ud
Hvis du oplever klukken eller langsomt udtræk i dine afløb, kan det være tegn på forstoppelse eller begyndende forstoppelse i kloakken. Har du kun problemer enkelte steder i huset og ikke i alle afløb, er det dog muligt, at vandlåsene de pågældende steder trænger til at blive renset. Kan du ikke selv rense dem, kan du kontakte en autoriseret kloakmester. Hvis du ikke mener, at det er vandlåsene, det er galt med, skal du starte med at løfte dækslet til din skelbrønd.

Skelbrønden står fuld af vand
Hvis skelbrønden står fuld af vand, betyder det oftest, at der er en forstoppelse i den del af stikledningen, der tilhører Samn Forsyning. Du skal derfor kontakte os, så vi hurtigst muligt kan sende en spulevogn ud for at løse problemet uden udgift for dig. Hvis det viser sig at problemet skyldes en interceptorbrønd på din ejendom, vil en slamsuger spule ledningen for dig, men du vil efterfølgende få påbud fra din kommune om at sløjfe din interceptorbrønd eller ændre den til en gennemløbsbrønd.

Skelbrønden er tom
Hvis skelbrønden er tom og kloakken er stoppet, sidder forstoppelsen et sted i dine egne afløbsinstallationer. Mange mindre tilstoppelser af stikledninger kan afhjælpes ved at rense stikledningen med rensebånd eller spule vand igennem med en almindelig haveslange. Kontakt en autoriseret kloakmester hvis du ikke ved egen hjælp, kan udbedre en tilstoppelse af stikledningen. Hvis du har behov for tegninger over dine egne afløbsinstallationer skal du kontakte din kommune.

Det lugter af kloak fra afløbene
Kloaklugt fra afløbene kan skyldes, at vandet er forsvundet fra vandlåsene. Hæld vand i afløbene de steder hvor problemet er. Benytter du ikke et afløb over en periode, vil vandet langsomt fordampe fra vandlåsen, og det vil lugte fra kloakken. Vandet kan ved vakuum i kloaksystemet også blive suget ud af vandlåsen. Dette kan for eksempel ske ved store regnskyl, og hvis der ikke er udluftning på dine afløbsinstallationer.

Der er gentagne forstoppelser
Hvis du har gentagne forstoppelser i dine afløbsinstallationer, er det tegn på, at der er fejl i afløbsinstallationerne. Måske har de for lidt fald eller måske er der brud på ledningerne. Ved gentagne forstoppelser bør du kontakte en autoriseret kloakmester.

idea

Tips og gode råd

Spørgsmål og svar

Kontakt kommunens byggesagsafdeling

Horsens Kommune Byggesagsafdeling
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 Tlf.: 76 29 25 80
 byggesag@horsens.dk

Odder Kommune Byggeri & Planlægning
Rådhusgade 3
8300 Odder

 Tlf.: 87 80 33 33
 Byggeri@odder.dk

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin