Vand i kælderen

Ved kraftige regnskyl kan du være så uheldig at få vand i kælderen. Vandet kan være regnvand, men du kan også være så uheldig at vandet er fællesvand, som er en blanding af regn- og spildevand.

Ansvar - grundejer
Som grundejer er det dit eget ansvar at træffe forholdsregler mod kælderoversvømmelser i situationer med kraftige regnskyl jf. byggelovens bestemmelser, se bygningsreglementet pkt. 8.4.3.1 stk. 4.

Ansvar - Samn Forsyning
Vi har ansvaret for den del af kloaknettet, som ender ved grundejers skel eller skelbrønd. En skelbrønd kan godt stå umiddelbart udenfor skel, for eksempel i fortovet. 

Samn Forsyning har ansvaret for, at der er en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra ejendommenes stueetager og andre etager over kælderhøjde.

Hvis du har fået vand i din kælder
Kælderen er dit eget ansvar, og ved vand eller vandskade i din kælder, skal du derfor selv henvende dig til dit forsikringsselskab.

Når du har fået vand i kælderen, skal du være opmærksom på, at vandet kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier fra spildevand. Læs her hvilke forholdsregler du bør tage i forbindelse med en evt. oprydning og rengøring af din beboelse efter en oversvømmelse.

Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har haft vand i din kælder. Vi registrerer alle henvendelser, så det indgår i planlægningen for sanering i vores forsyningsområde. Du kan give oplysningerne til vores Kundeafdeling på mail@samn.dk.

Spørgsmål og svar

idea

Tips og gode råd

Kontakt Samn Forsyning ApS

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700  Horsens

 7626 8700
 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

 

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin