Tømning af bundfældningstanke

Samn Forsyning administrerer Horsens og Odder Kommuners tømningsordninger, hvor bundfældningstanke som udgangspunkt bliver tømt én gang årligt. En bundfældningstank kaldes også en septiktank eller trixtank. Hvis din tank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud i naturen og forurener vandløb og grundvand.

Tømningsordningerne reguleres i Kommunernes tømningsregulativ:

Se Horsens Kommunes Tømningsregulativ her

Se Odder Kommunes Tømningsregulativ her

Priser på tømning kan ses i vores takstblade for hhv. Horsens og Odder

Sådan bliver tanken tømt

Langt de fleste bundfældningstanke bliver tømt ved KSA-system. Entreprenøren tømmer tanken helt for slam og spildevand. Slammet sorteres derefter fra, og rejektvandet fyldes tilbage i tanken. 

Efter endt tømning modtager du en tømningsattest, hvor du kan se, om der er fejl eller mangler ved tanken.

Brug for ekstra tømning ?

Har du brug for en ekstra tømning, ud over den ordinære tømning, kan du kontakte tømmeentreprenøren FKSSlamson direkte på 63 42 10 17.

Hvornår tømmes tanken i Horsens?

Indtast din adresse her.

Hvornår tømmes tanken i  Odder?

Indtast din adresse her.

Find dine tømningsrapporter her

Indtast tank- og ejerkode