Aktuelt 2011

30-11-2011
Problemer med vores telefoner...

I øjeblikket kan der ikke foretages opkald til Horsens Vand A/S, da vores telefonsystem er midlertidigt ude af drift. Vi kan kontaktes på mailadressen mail@horsensvand.dk

 

24-11-2011
Godt lagret drikkevand....
 
I Horsens har vi noget godt beskyttet drikkevand. Jordlagene over de store lommer med grundvand renser naturligt regnvandet, som falder på jordoverfladen, inden det når grundvandsmagasinet. Derfor kan Horsens Vand A/S nøjes med en simpel vandbehandling af grundvandet inden det ledes ud til kunderne som drikkevand. Kvaliteten er helt i top, når du tapper et glas friskt vand fra hanen leveret af Horsens Vand A/S.
Horsens Vand A/S har udarbejdet en ny analyseplan for undersøgelse af drikkevandet. Vi har mere end fordoblet antallet af prøver i forhold til de krav lovgivningen anfører, og specielt har vi fokus på pesticider.
I efteråret 2011 er der gennemført en omfattende undersøgelse af alle boringer til drikkevand, og her var 21 ud af 22 boringer helt fri for spor fra pesticider. Boring nr. 22 havde et minimalt spor af pesticider, men værdien var langt under den tilladte grænseværdi.
Horsens Vand A/S opfordrer alle husejere til at være meget påpasselige med brugen af sprøjtemidler. Hellere lidt ukrudt i indkørslen eller på gårdspladsen, end at løbe risikoen for de store konsekvenser for vores vand som brugen af sprøjtegifte kan medføre.
Drikkevandet fra Horsens Vand A/S er produceret af grundvand, som er helt op til 1500 år gammelt.

 

21-11-2011
Det sorte guld....

Horsens Vand A/S investerer 9 millioner kroner i en af Danmarks største gasmotorer. Motoren skal forvandle slam til el og fjernvarme.
De store mængder af sort slam som bliver tilbage efter rensningen af spildevandet, kan vise sig at være en formue værd. Slammet udvikler store mængder af biogas, som brændes af i en gasmotor. Horsens Vand A/S producerer på denne måde miljøvenlig el og varme. Varmen håber vi at kunne sælge til fjernvarmenettet.
I dag har Horsens Vand A/S en gammel gasmotor, som synger på sidste vers. Den lever ikke længere op til de skrappe miljøkrav, og derfor investeres nu en stor sum penge i en ny kæmpe motor, som bliver den største i danmark placeret på et renseanlæg.
Hvis de mål som Horsens Vand A/S har sat sig nås med den nye motor, vil der kunne produceres helt op til 5 millioner kilowatttimer om året.

 

21-09-2011
Om et par dage kan du se din 2. a´conto regning........

Vi udsender i disse dage regninger for perioden juli til december 2011. Hvis du er tilmeldt PBS eller E-boks modtager du ikke papir med posten.
Pr. 1. januar 2012 opkræves et gebyr på kr. 39,- for alle regninger der udsendes i papirformat og med girokort. HUSK derfor tilmelding til E-boks eller PBS.
Du kan læse mere her på hjemmesiden om, hvordan du forstår de enkelte dele på regningen.
Du kan se din regning hvis du logger ind i målertjek på vores hjemmeside, under punktet selvbetjening.

 

20-09-2011
Byen "deles" i Nord- og Syd.....

I disse dage starter et stort projekt med opdeling af vandledningsnettet i zoner. En del af zonerne fremkommer naturligt - men vandforsyningen af midtbyen deles op, så den sydlige del får drikkevand fra Rugballegårdværket og den nordlige del fra Højballegårdværket. I forbindelse med arbejdet på ledningsnettet skal der lukkes en hel del store ventiler. Når vi lukker ventilerne finder vandet andre veje i ledningsnettet, hvilket kan medføre misfarvet vand. Vi har planlagt arbejdet så generne skulle blive så få som muligt, men oplever du alligevel trykændringer eller misfarvet vand i din ejendom, kan du læse lidt om gåde råd i den forbindelse her

 

07-09-2011
Rene uger 2011 - Horsens Vand A/S er selvfølgelig med.....

Miljøministeriet sætter hvert år i uge 40 fokus på miljøet med kampagnen "Ren uge 40". I Horsens Kommune kaldes projektet "Rene uger", da projektet prioriteres så højt at det strækker sig helt fra uge 37 til uge 40. Den landsdækkende kampagne har affald som hovedemne, men i Horsens tilføjer man udover affald temaerne vand og spildevand.Horsens Vand A/S har igennem hele perioden med "Rene uger" dygtige og erfarne medarbejdere klar til at vise de tilmeldte klasser rundt på Højballegårdværket og på Horsens Centralrenseanlæg.Kampagnen er målrettet mod folkeskolens 4.-6. klasse. Der findes store mængder interessant materiale til undervisningsbrug på både Miljøstyrelsens hjemmeside renuge.dk eller på Horsens Kommunes hjemmeside udmedskrald

 

20-07-2011
Maskinmesteren tager fuld gas på Horsens Vand A/S....

Med juni måneds udgave af fagbladet Maskinmesteren, får vi endnu et indblik i den imponerende produktion af biogas, varme og grøn el fra Centralrenseanlægget i Horsens. Vi er godt på vej - vi skal være selvforsynende med energi i løbet af året 2012, og resultaterne samt den nuværende produktion ser lovende ud.... Læs artiklen med driftschef Nicolaj Ørskov Olsen her

 

18-07-2011
Horsens er forberedt til kamp mod monsterregn....

Horsens Vand A/S arbejder tæt sammen med Horsens Kommune om forberedelse til de næste års forudsagte monsterregn. Horsens Vand A/S ønsker at imødekomme sådanne regnskyl på bedst mulige måde, så oversvømmelser af jorder, veje og bygninger minimeres mest muligt.
Vi er igang med planlægningen og sonderer terrænnet for gode it-produkter, som kan hjælpe os i den løbende forberedelse. En hel del programmer kan idag simulere regnmængder, oversvømmelser, tidshorisonter mm. Kloakkerne i danmark er ingen steder så store at de kan rumme vandet fra ekstreme regnsituationer, og derfor er planlægningen og forberedelserne til monsterregn meget aktuel, også når anlægspengene skal prioriteres.
Horsens Kommune er også forberedt på de enorme regnskyl.....Kommunens Driftsgård har udstyr med sandsække, afspærringsmateriel, telefoner mm klar til en kommende vagt med monsterregn.
Læs artikel om emnet og Horsens Vand A/S fra Horsens Folkeblad fredag den 15. juli 2011 her

 

16-06-2011
Nu kan du se dine forbrugsoplysninger på www.horsensvand.dk
 - rigtig mange muligheder....

Er du kunde hos Horsens Vand A/S har du nu mulighed for at logge dig på vores oplysninger om din vandmåler og dine seneste årsforbrug. Du får adgang til systemet via vores hjemmeside, hvor du under menupunktet kunder - målertjek kan logge dig ind i systemet på flere måder. Hvis vi har dit Cpr-nummer kan du logge på via Nem-ID og dit nøglekort. Hvis vi endnu ikke har registreret dit Cpr-nummer, kan du vælge at logge på med kundenummer og målernummer. Du vil herefter blive spurgt om du vil afgive dit Cpr-nummer, så du kan tilgå vores selvbetjeningsløsninger via Nem-ID og vi i tilbagebetalingssituationer kan udbetale penge til din Nemkonto.

Der er mange muligheder i målertjek-modulet:

  • Du kan følge de seneste aflæsninger
  • Du kan se de seneste års forbrug - både i tal og grafisk form
  • Du kan lave en her og nu beregning, som viser om dit forventede årsforbrug svarer til dit faktiske forbrug.

16-05-2011
Horsens Vand – nu med fuld gas... Værdifuldt energiprojekt for både kundernes pengepung og miljøet...

Vi har på Centralrenseanlægget i Horsens igennem de seneste 2 år kørt en målrettet indsats for at øge produktionen af biogas i renseanlæggets 2 rådnetanke med slam.
Biogassen produceres ved at det organiske stof, som fjernes fra spildevandet i forbindelse med rensningen, rådner.

Grundtanken bag indsatsen har været, at producere mere grøn energi i takt med at mængden af slam som skal bortskaffes, reduceres.
Horsens Vand A/S kan herved skabe en win-win situation for både miljøet og pengepungen.

Resultatet af medarbejdernes anstrengelser bærer nu for alvor frugt, og biogasproduktionen på årsbasis er nu mere end tredoblet.
Alene i april måned 2011 leverede vi 426.500 Kwh grøn el til elnettet.

Som et biprodukt til el, produceres en del varme. Varmen udnyttes på renseanlægget til opvarmning af rådnetankene. I takt med implementering af tiltag til at reducere varmebehovet og den øgede egenproduktion af varme, er støttefyring med naturgas helt udfaset. Faktisk står vi nu i en situation, hvor vi har så megen varme til rådighed, at vi en stor del af året vil kunne være leverandør til fjernvarmenettet – en løsning som der lige nu arbejdes på.  

Horsens Vand A/S har en ambition om at være energineutral på virksomhedsniveau allerede i 2012. Dvs. at der for alle renseanlæg og vandværker samlet skal være balance mellem den energi som produceres og den energi der forbruges.
Det er et ambitiøst mål, som kræver at hele virksomheden lægger sig i selen.
Fortsættes den gode udvikling på produktionssiden, kombineret med en målrettet indsats på energibesparelser, er det absolut ikke urealistisk, at Horsens Vand A/S i 2012 kan blive den første energineutrale forsyning – til gavn for miljøet  og kundernes pengepung. 
Læs eventuelt artikel bragt i Horsens Folkeblad onsdag den 18. maj 2011 her.

 

16-05-2011
Flotte karakterer i udført Kundeundersøgelse

For at danne os et overblik over vores kunders tilfredshed med telefoni-indgangen, hjælpen fra vores personle, responstider, synlighed og vores hjemmeside, har vi udført en spørgeskemaundersøgelse.
Undersøgelsen er udført blandt 200 privatkunder og 200 erhvervskunder samt 75 samarbejdspartnere. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterviews.
Vi scorer topkarakterer i alle undersøgelser, hvad angår telefonbetjening, professionalisme, informationer på hjemmesiden og synlighed i bybilledet. Der er dog stadig mange kunder som endnu ikke har kendskab til Horsens Vand og vores priser. Vi har nu et rigtigt godt grundlag for at arbejde videre med kendskabet til Horsens Vand, hvilke produkter og ydelser vi leverer, og ikke mindst kendskabet til og brugen af vores hjemmeside.

 

 

23-03-2011
Din årsafregning og 1. a´conto regning for 2011...

...udsendes i disse dage. Hold øje med posten, din e-boks eller PBS-oversigt. Du vil opleve at din regning ser anderledes ud end sædvanligt. Horsens Kommune har i 2010 administreret afregningen for Horsens Vand A/S, men pr. 1. januar 2011 har vi flyttet kundedata og fået nyt afregningssystem. Derfor vil du opleve at du får din årsafregning for 2010 og a´conto regning for 2011 direkte fra Horsens Vand A/S. Vi har valgt at vedlægge en info skrivelse med afregningen. Vi byder alle vores kunder velkommen til Horsens Vand, og informerer lidt om selskabet generelt og mulighederne for kontakten til vores Kundeafdeling. Du kan se en forklaring til de enkelte dele på regningen her.


22-03-2011
International dag for vandet - World Water Day, cities
 

Hvert år den 22. marts er vandets dag. I år 2011 sættes der fokus på drikkevandet - specielt i byerne. Det er ikke en selvfølge at vi har rent og klart drikkevand - vand af god kvalitet. I Danmark er vi så heldige at vi hver dag åbner for vandet og får klart vand ud af hanerne. Helt anderledes ser det ud i andre dele af verden... Heller ikke i storbyerne verden rundt er drikkevand en selvfølge.
Derfor er dagen den 22. marts en rigtig god mulighed for at vi gør os ekstra tanker om hvor heldige vi er med vores drikkevand af god kvalitet, at vi passer på vores drikkevandsressourcer og at vi bruger sprøjtemidler og kemikalier med omtanke og efter gældende lovgivning. Den 22 marts i år er det altså drikkevand i byerne der er i centrum. Se eventuelt mere på den internationale side for vandets dag her

 

09-03-2011
Drop det dyre vand på flaske...

...er overskriften på en artikel i avisen 24 timer. Avisen har lavet en blindtest af postevand og et bredt udvalg af vand på flaske. Konklusionen på testen er, at kildevand på flaske i gennemsnit koster 800 gange så meget som vand fra hanen, og at postevand i langt de fleste tilfælde smager langt bedre end vandet på flasker. Se eventuelt hjemmesiden for 24 timer og søg på artiklen her

 

07-03-2011
Controller hos Horsens Vand

Så kontrolleres der hos Horsens Vand - på kryds og tværs / op og ned kan tallene nu gennemgås, da vi har fået ny medarbejder i stillingen som Controller i Økonomiafdelingen.

26-02-2011
På besøg hos Endelavitterne

Horsens Vand har opstartet projektet med kloakering på Endelave. Projektet udføres i flere etaper, og de beboere, som er omfattet af projektet har fået direkte besked fra Horsens Vand med posten.
Vi er i øjeblikket at finde på øen med jævne mellemrum, hvor vores projektleder forbereder de enkelte dele af projektet.
Følg med her på hjemmesiden og på hjemmesiden for Endelave

25-02-2011
Kundeafdelingen udvides

Tirsdag den 1. marts bliver afregningsdelen for vand og spildevand en integreret funktion i Kundeafdelingen hos Horsens Vand. 2 nye medarbejdere bydes velkommen i Kundeafdelingen. Det vil være kendte ansigter for vores kunder, da det er erfarne medarbejdere som har arbejdet med afregningsdelen i mange år. Indtil nu har de været fysisk placeret på Horsens Rådhus, men fra den 1. marts flytter de ind i vores lokaler på Grønlandsvej 5, 2. sal.

24-02-2011
Bonede gulve, bjørneskindshuer og medaljer...

...var sammen med hvide handsker rammerne for mandag den 21. februar for 2 medarbejdere fra Horsens Vand. I audienslokalerne på Christiansborg blev vores medarbejdere modtaget af Dronningen, og fik mulighed for at takke for 2 flotte sølvmedaljer, modtaget efter 40 års tro tjeneste i det offentlige.

 

23-02-2011
På vej til at blive selvforsynende med energi?

Vi har sat endnu mere fokus på at reducere vores energiforbrug og CO2 udledning. En netop afsluttet grundig kortlægning af elforbruget for alle processer i Horsens Vand, viser et samlet elforbrug for 2009 på 8.5 mio kWh.
Næste skridt er udarbejdelse af en handleplan, som skal sikre en reduktion i elforbruget, på årsbasis med hele 2.0 mio kWh. Projektets mål er, at besparelsen på de 2.0 mio kWh skal være opfyldt inden udgangen af 2012.

 

26-01-2011
Super-tanke hos Horsens Vand


Resultatet af vores dykker-undersøgelse viser rigtigt flotte tanke. Vi fandt, som normalt, okker og kalk i tankene. Tankene er rengjort og inspiceret. Efter opstart af projektet med de 2 tanke har vi nu besluttet at inspicere og rengøre alle rentvandstanke i Horsens Vand.


10-01-2011
Rensning og inspektion af rentvandstanke på vandværker

Med en professionel dykker undersøger vi rentvandstankene på 2 vandværker. Vi forventer en spændende oplevelse, og glæder os til at se den del af vandværkerne man ikke ser til daglig. En professionel dykker descinficeres og foretager en inspektion af tankene, mens vores Værksmester kan følge med i bilen på den dertil indrettede tv-skærm.
En rengøring af tanken udføres med en speciel støvsuger, og de normale ophobninger af okker og kalk fjernes for at optimere driften af filtre og pumper.