Separatkloakering

Samn Forsyning forventer igennem en årrække at gennemføre separat kloakering flere steder i Horsens og Odder Kommune. Det sker for at minimere risikoen for:

  • Spildevand i kælder og på grund.
  • Forurening af vandløb, søer og havet.
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer.

Kloaksystemet skal aflastes

Klimaændringerne med kraftigere regn sætter vores kloaksystemer under pres. For de fælleskloakerede systemer betyder det, at mange af ledningerne vil blive for små. Derfor skal der enten lægges større ledninger for at klare de større vandmængder, eller regnvand skal fjernes de fællesledninger som transporterer både regn- og spildevand.

Fjernelse af regnvand fra kloakkerne

Fjernelse af regnvand fra kloakledningerne kan ske på flere måder. Regnvandet kan bruges rekreativt til ”Vand i byen” projekter, som er projekter hvor regnvandet ledes bort i åbne render eller på andre måder bruges ’kreativt’. Fjernelse af regnvand kan også ske ved at lægge supplerende regnvandsledninger eller ved at grundejerne i større omfang end det sker i dag, håndterer deres regnvand selv. Dette kan typisk ske ved nedsivning.  

Spørgsmål og svar

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin