Mission, Vision og Værdier

Samn Forsynings ejere Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S repræsenterer egne strategiplaner.

Horsens Vand A/S

Mission:

Horsens Vand A/S skaber liv i samfundet ved at:

 • Levere stabil forsyning af vand med en høj kvalitet.
 • Bortlede og rense spildevand med respekt for naturen.
 • Sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige - og konkurrencedygtige ydelser. 

Vision:   

Horsens Vand A/S sikrer kunder og samarbejdspartnere, at vi:  

 • Leverer vand af højeste kvalitet og bortskaffer spildevand miljøansvarligt.
 • Er Danmarks mest attraktive og innovative partner.
 • Leverer vand og renser spildevand til landets mest konkurrencedygtige priser.
 • Er innovative og bæredygtige i forhold til energiressourcer.

Strategiske fokusområder:

 • Kundeservice
 • Miljøansvarlighed
 • Effektivitet/kvalitet
 • Partnerskab/innovation

De 4 kerneværdier for Horsens Vand A/S er:

 • Kvalitet
  Vi leverer ydelser af højest mulig kvalitet ved løbende at udbygge vores kompetencer.
 • Udvikling
  Vi udvikler os ved at have fokus på kreativitet og innovation.
 • Respekt
  Vi respekterer kunder, samarbejdspartnere og kolleger gennem troværdighed og anerkendelse.
 • Service
  Vi leverer god service gennem professionelt arbejde og proaktiv information.

Odder Spildevand A/S

Mission:

Odder Spildevand A/S vil opfylde sin vision ved at:

 • Anvende direkte dialog hvor kunden og ejeren er aktive medspillere.

Vision:

Odder Spildevand A/S vil:

 • Modtage, rense og udlede spildevand økonomisk effektivt, bæredygtigt og miljømæssigt med fokus på at aflede og anvende regnvand.

Strategiske fokusområder:

 • Kommunikation
 • Håndtering af regnvand
 • Energi og ressourceforbrug
 • Samarbejder
 • Fremtidssikret organisation
 • Optimering af omkostninger

De 4 kerneværdier for Odder Spildevand A/S er:

 • Effektiv:
  Vi vil være effektive i løsning af vore opgaver uanset, om der måles på proces, resultat eller økonomi.
 • Ansvarlig:
  Vi vil agere ansvarligt i alle former af vores virksomhed, hvad enten det er socialt, økonomisk eller miljømæssigt.
 • Troværdig:
  Vi vil være troværdige i ord og handling.
 • Fremsynet:
  Vi vil lave løsninger, der holder – også på den lange bane. 

 

publikationer

Publikationer

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN