Strategiplan

Stategiplaner for Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S

Samn Forsyning er dannet med baggrund i vandsektorloven, som skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, som er gennemsigtig for kunderne.

Samn Forsyning er i 2017 dannet som et fælles serviceselskab for Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, som ved udskillelsen fra henholdsvis Horsens og Odder Kommune har haft et godt udgangspunkt for også i fremtiden, at kunne yde en effektiv indsats med en høj kvalitet, og for at de fremtidige krav til effektiviseringer og kvalitet opnås med fokus på at optimere opgaveløsningen frem for at løbe stærkere.

Samn Forsynings ejere Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S fortsætter for en periode med hver deres strategiplan.  

Formålet med strategiplanerne er at fastlægge de overordnede strategier og fokusområder for centrale udviklingsopgaver, nye driftsopgaver og investeringer i de kommende år i Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, for således at sikre selskaberne mod fremtidige udfordringer.

Strategiplanerne fastlægger de principielle rammer for de strategiske fokusområder. Til at understøtte de strategiske fokusområder udarbejdes en række målsætninger med tilhørende målepunkter på virksomhedsniveau og afdelingsniveau. Til at understøtte målene udarbejdes handlingsplaner som er konkrete planer for det kommende år.

Læs hele strategiplanen for Horsens Vand A/S her

Læs hele strategiplanen for Odder Spildevand A/S her 

publikationer

Publikationer

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin