Beregn din pris

på drikkevand og afledning af spildevand

Prisen afhænger af, hvilket vandværk du er tilknyttet. Får du vand fra et privat vandværk i Horsens eller Odder Kommune, betaler du kun for afledning af spildevand til Samn Forsyning.

Nedenstående pris består af flere elementer, alt efter hvilke ydelser man modtager.
Den samlede pris beregnes på baggrund af prisen pr. m3 for hhv. drikkevand og spildevand inkl. de faste bidrag.

Du kan få en nærmere specifikation af priserne i vores takstblade.

Forudsætninger for beregningen

Vandprisen fastsættes fra år til år og kan dække både det rene vand, som du får leveret i hanen og spildevandet, som du leder ud i kloakken. Prisen afhænger af, hvilket vandværk du aftager vand fra.

Prisberegneren er vejledende. Det er din regning fra Samn Forsyning ApS, der er gældende.

Eventuelle rykkergebyrer og lignende ekstra administrations- og service omkostninger er ikke inkluderet i prisen. Se mere i gældende takstblad.

Prisen er baseret ud fra, at din husstand opfylder følgende:

  • Ejendommen er tilsluttet det offentlige kloaknet. Ejendomme på landet kan have andre spildevandsløsninger.
  • Vandmåleren, som husstanden har installeret, er af typen Qn 1,5 og har en stikledning på op til 40 mm. Det har langt de fleste enfamiliehuse.
  • Har et årsforbrug på under 100.000 m3.