Vejledning til bestilling af vandstik og målere

Ansøgningen skal udfyldes af en autoriseret VVS-installatør. Husk autorisationsnummer.

OBS! Der må forventes en ekspeditionstid på 3 arbejdsdage fra modtagelse af ansøgningen

Ved nyt stik skal der vedlægges tegning med ønsket placering. Angiv mål i meter fra skel.

For print af kort kan dette webkort benyttes. Vælg teknisk kort som baggrundskort.

  • Vandstik udføres i følgende dimensioner:

        Ø32     Ø40     Ø50     Ø63    Ø90     Ø110     Ø160

        Større stikstørrelser aftales med Samn Forsyning. 

  • Vandmålere fås i følgende størrelser:

        Qn1,5    Qn2,5    Qn6    Qn10    Qn25    Qn40 

  • Måler ved egen boring afkrydses hvis man ønsker, at der skal monteres en vandmåler, og deraf betale vandafgift og vandafledningsbidrag efter det faktiske forbrug. Disse målere monteres af en autoriseret VVS installatør for ejers regning. 

        Uden måler betales for et forbrug på 170 m³. 

  • Placering, oplys hvor måleren placeres (f.eks. bryggers eller vaskekælder).

 

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin