Tilbagestrømningssikring

 

tilbagestrømningssikring

Tilbagestrømningssikring

Hvad er en tilbagestrømningssikring?

En tilbagestrømningssikring er en form for ventil eller anden løsning (f.eks luftgab) i installationen som forhindrer, at vand fra den private installation kan løbe tilbage til det fælles vandledningsnet.

Læs mere her.

Hvad er ikke almindelige husholdningsmaskiner?

  • Vandkølere tilsluttet installationerne direkte.
  • Kaffemaskiner tilsluttet installationerne direkte.
  • Isterningmaskiner tilsluttet installationerne direkte.
  • Blødgøringsanlæg.
  • Doseringsapparater, eksempelvis for kulsyre.
  • Solfangere.
  • Industriopvaskemaskiner.
  • Slangevindere til brandskabe.

Hvem skal etablere tilbagestrømningssikringen?

Alle skal have en eller anden form for tilbagestrømningssikring. Omfanget af, og typen af sikringen afhænger af de aktiviteter som foregår inde på installationen. Er du i tvivl, bør du henvende dig til en autoriseret VVS-installatør.

Hvor skal tilbagestrømningssikringen monteres?

Sikringen skal monteres på de interne private installationer således, at der IKKE kan ske et tilbageløb til vandmåleren fra de interne installationer. Det kan forekomme, at installationerne er opbygget, så der skal sidde flere typer af sikringer rundt på installationen.

Hvorfor er min virksomhed udvalgt?

Din virksomhed er udvalgt på baggrund af en eller flere af følgende muligheder: Jeres vandmålere er af en størrelse som svarer til vores kriterier for udvælgelse, Jeres branchekode indikerer at der tilsættes, fremstilles eller benyttes specielle midler i produktionen, eller Jeres installationer har tilkoblet ikke almindelige husholdningsmaskiner direkte til vandinstallationerne.

Hvad er lovgrundlaget for at etablere en tilbagestrømningssikring?

I henhold til det gældende "Regulativ for håndtering af drikkevand" for Samn Forsyning (punkt 8.1.6) kan det pålægges ejeren af en vandinstallation at lade foretage de foranstaltninger, som Samn Forsyning finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder etablering af tilbagestrømningsssikring.

Hvad hvis jeg ikke kontrollerer sikringen?

Hvis du ikke kontrollerer sikringen, kan der være meget på spil. Du risikerer at forurene store dele af drikkevandsnettet, og det kan få økonomiske konsekvenser for dit firma. Samn Forsyning vil sende dig en rykkerskrivelse for at få gennemgået dine installationer, og i sidste konsekvens kan Samn Forsyning kræve sikringsarbejdet udført for din regning.

Hvad koster en tilbagestrømningssikring?

Hvad det koster at få sikret installationen er forskelligt. Det afhænger af installationens nutidige stand og hvordan de enkelte forbrugsdele i installationen er installeret. Et autoriseret VVS firma kan hjælpe med en gennemgang og kortlægning af installationen.

Hvem skal betale for sikringen?

Ejeren af installationen skal betale for sikringen.

Hvilket VVS firma kan jeg bruge?

Du kan i princippet bruge alle autoriserede VVS firmaer til opgaven. Samn Forsyning har afholdt målrettede kurser i de principper og regler der findes på området og som Samn Forsyning kræver til sikring af installationerne.

Hvor ofte skal jeg kontrollere sikringen?

Det er forskelligt hvor ofte en sikring af vandinstallationerne skal kontrolleres. Nogle typer installationer kræver et eftersyn hvert år, andre hvert halve år. Du vil modtage brev fra Samn Forsyning når det er tid til eftersyn og dokumentation.

Hvordan kan jeg se om min tilbagestrømningssikring er i orden?

Du skal kontakte et autoriseret VVS firma for at få kontrolleret, at din tilbagestrømningssikring er i orden.

Hvornår skal jeg kontrollere sikringen?

Du vil få et brev fra Samn Forsyning. I brevet vil være yderligere information om kontrollen.