Tømning af bundfældningstanke

Samn Forsyning sørger for, at din bundfældningstank bliver tømt én gang om året. En bundfældningstank kaldes også en septiktank eller en trixtank. Hvis din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud i naturen og forurener vandløb og grundvand.

Sådan bliver tanken tømt

Entreprenøren tømmer tanken helt for slam og spildevand. Derefter fylder han tanken op med rejektvand. Her kan du se hvordan en tank tømmes. Entreprenøren lægger altid en tømningsattest i din postkasse, når han har været hos dig for at tømme tanken. På tømningsattesten kan du se, om der er fejl eller mangler ved tanken.

Dit ansvar 
Du har selv ansvaret for, at bundfældningstanken er i orden, og at den fungerer efter hensigten. Du har også ansvaret for, at entreprenøren har fri adgang til tanken, og at

-    Området omkring tanken holdes ryddet.
-    Tankens dæksel er frit tilgængeligt, opført til terræn, let aftagelig og 
      maksimalt vejer 50 kg.
-    Tankens adgangsåbning mindst er 0,5 meter i diameter.
-    Adgangsvejen er farbar/fritlagt i 3,5 meters bredde og 4,0 meters højde.

Se mere om tømningsordningen for Horsens Kommune her.

Se mere om tømningsordningen for Odder Kommune her.


Hvad skal ikke med i afløbet?
Lad være med at skylle bleer, bind, skumvaskeklude, vat, vatpinde og andre uopløselige genstande (...nogle papirhåndklæder opløses ikke) ud i toilettet. Det kan stoppe dit afløb og betyde, at tanken ikke kan tømmes. Kemikalier, malingrester, olie og medicin hører heller ikke hjemme i kloakken.

Hvilken entreprenør tømmer i dit område?
Følgende entreprenør forestår tømningen for Samn Forsyning: 

FKSSlamson A/S

Hvornår får jeg tømt min tank?
Tømmeperioden er primært 1. februar - 1. december. 1-2 uger før tømningen modtager du en sms og/eller en email med angivelse af, hvilken uge din tank bliver tømt. Hvis du ikke er oprettet i systemet, modtager du et varslingsbrev. Varslingen sendes til ejeren af ejendommen og ikke til en eventuel lejer i boligen.

Ekstra tømning af bundfældningstanken?
Hvis du har brug for en ekstra tømning af din bundfældningstank skal du kontakte FKS Slamson A/S på telefonnummer 70 22 16 20

Tilmeld dig sms-ordningen
Hvis du ønsker at modtage varsling om tømning på sms læs mere her

Hvis du ønsker at modtage tømningsrapporten på sms skal du henvende dig til mail@samn.dk

 

Tilmelding/Afmelding af SMS for driftsinfo

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN