Spildevand og kloak

spildevand

Spildevand og kloak

Må vi installere en køkkenkværn i vores køkken?

Samn Forsyning tillader ikke installation af køkkenkværne, da der herved kan afledes affald til spildevandssystemet, som ikke er dimensioneret hertil.

Kommunens kloakker og renseanlæg er designet til at modtage spildevand, ikke affald. Madrester og lignende skal bortskaffes med dagrenovationen, ikke gennem spildevandssystemet. Kværnede madvarer etc. kan forårsage problemer i kloakken med tilstopning, svovlbrinteudvikling, tiltrække rotter og udgøre et sundhedsmæssigt problem for kloakpersonalet. Fjernes det i stedet via dagrenovationen, er det en ressource, der kan udnyttes.

Hvorfor lugter det af kloak inde i mit hus?

Kloaklugt inde i huset kan skyldes tomme vandlåse i toilet, køkkenvask eller håndvask. Tomme vandlåse kan opstå enten ved udtørring (hvis afløbet sjældent er i brug), ved meget kraftig regn eller hvis en spulevogn har spulet i den offentlige kloak uden for dit hus. Åbn for vandhaner og træk ud i toilettet så vandlåsene atter fyldes.

Kloaklugt inde i huset kan også skyldes utætte installationer – kontakt en autoriseret VVS-installatør hvis du har mistanke herom.

Hvad gør jeg, hvis der er tegn på rotter?

Hvis der er tegn på rotter, fx huller ved en brønd eller i haven skal du kontakte Kommunen.

Min kloak er stoppet – hvad gør jeg?

Undersøg først om den stoppede kloak gælder hele huset, dvs. hvis afløbet i køkkenvasken virker men toilettet ikke gør, tyder det på en prop i dit interne afløbssystem – kontakt en slamsugerentreprenør.

Hvis du har problemer i hele huset skal du kigge i din skelbrønd eller den samlebrønd der samler alle afløb fra huset. Hvis der står vand i brønden er proppen sandsynligvis opstået i enten stikket eller ude i det offentlige system – kontakt Samn Forsyning.

Hvis brønden er tom, sidder proppen sandsynligvis i dit eget system – kontakt en slamsugerentreprenør.

Jeg har fået vand i kælderen – hvad gør jeg?

Hvis du har fået vand i kælderen skal du henvende dig til dit forsikringsselskab. Som grundejer har du selv ansvaret for alle installationer inde på din grund, også den eller de stikledninger der forbinder din ejendom med kloaknettet ude i vejen. Derfor er kælderen også dit eget ansvar.

Læs mere her

Hvad kan jeg selv gøre, for at undgå vand i kælderen?

Du kan installere en pumpe eller en såkaldt højvandslukke, hvilket er en form for lukkemekanisme. En sådan ekstra sikring skal ske på grundejerens eget initiativ og for egen regning. Hvis du vil investere i en sådan løsning, skal du kontakte en autoriseret kloakmester for at få arbejdet udført. Kloakmesteren vil også kunne vejlede dig om, hvilken løsning der vil være den bedste i dit tilfælde.

Læs mere her.

Hvorfor bliver kloakkerne oversvømmet i regnvejr?

Ved kraftig regn kan der ske oversvømmelser, hvis kloakkerne ikke kan følge med og nå at bortlede regnvandet i den takt det falder. Regnvejr kan ikke forudsiges idet ikke to regnskyl er ens. Desuden varierer regntyperne som regel med årstiderne – langvarig regn om vinteren og korte, kraftige regnskyl med torden om sommeren. Det er især de kraftige regnskyl der giver problemer for kloakkerne. Desværre er de kraftige regnskyl blevet hyppigere de seneste år, og meget tyder på at tendensen fortsætter. 

Samn Forsyning har fokus på problemet og arbejder løbende på at tilpasse det offentlige kloaksystem derefter, men det er også vigtigt at du som husejer sikrer dit eget hus mod oversvømmelser – læs mere her.

Hvornår får jeg tømt min septiktank?

Samn Forsyning sørger for, at din septiktank (også kaldet hustank) bliver tømt én gang om året. Hvis din hustank bliver tømt regelmæssigt er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud i naturen og forurener vandløb og grundvand.

Læs mere om tømningsordningen her.