Drikkevand og tilslutning til vandforsyningen

tapwater

Drikkevand og tilslutning

til vandforsyningen

Hvorfor er vandet indimellem hvidt?

”Hvidt” vand skyldes normalt luft i vandet. Hvis du fylder et glas med det ”hvide” vand, vil du efter kort tid kunne se, at luften bruser af vandet, så det igen bliver klart.

”Hvidt” vand, eller luft i vandet kan forekomme, når der arbejdes på ledningsnettet hvorved luften indesluttes i vandledningen. ”Hvidt” vand er ikke sundhedsskadeligt.

Hvor hårdt er mit vand?

Vandet inden for Samn Forsynings forsyningsområde har hårdhedsgrader mellem 10° dH og 17° dH. Derfor placeres vandet inden for kategorien ”middelhårdt”.

Se vores analyseværdier her.

Tilsættes der klor til vores drikkevand?

Nej – der tilsættes hverken klor eller andre kemikalier til dit drikkevand. Det vand, der kommer ud af din vandhane, kommer stort set direkte fra grundvandet. Den eneste behandling grundvandet gennemgår, er iltning og filtrering gennem et sandfilter for at fjerne partikler som jern og mangan fra vandet. Jern og mangan er ufarligt, men det kan misfarve vandet og give det en metallisk smag. Derfor fjernes hovedparten af disse partikler på vandværkerne.

Hvem fører kontrol med drikkevandet?

Samn Forsyning fører løbende kontrol med både grundvandets og drikkevandets kvalitet. Vi tager ca. 300 drikkevandsprøver om året fordelt på hele ledningsnettet. Herudover undersøges det drikkevand der pumpes ud fra vandværkerne en gang om måneden.
Endvidere analyseres boringerne, sådan at mindst 1 boring på hver kildeplads får taget prøver hvert år.

Se vores analyseværdier her.

Skal jeg anmelde det, hvis jeg ønsker at etablere nye lejligheder i min ejendom?

Etablering af nye lejligheder skal anmeldes til Samn Forsyning - læs her hvordan du anmelder det.

Hvordan bestiller jeg et vandstik

Tilslutning til vores vandledningsnet og udlevering af vandmålere kræver, at der indsendes en ansøgning til vores Kundeafdeling.

Læs mere her