Refusion ved rørskade

Har du haft et brud på en skjult vandinstallation, har du mulighed for at få penge tilbage.

Du finder her ansøgningsskemaet, som du skal benytte for at søge om refusion.

I ansøgningen skal du beskrive, hvad der skete og den VVS-installatør der har repareret skaden, skal beskrive, hvad der er blevet udbedret.

Betingelser for at kunne søge om refusion

  • Skaden skal være sket på en vandinstallation, der er skjult.
  • Vi yder kun refusion for vandspild i boliger.
  • Du skal have gjort, hvad du kunne for at stoppe vandspildet hurtigst muligt, og rørbruddet må ikke vurderes at være forsætligt eller groft uagtsomt.
  • Der skal fremsendes kopi af betalt faktura til VVS-firmaet.
  • Du må ikke have gæld til Samn Forsyning ApS.
  • Du skal have aflæst og indberettet boligens årlige vandforbrug minimum 3 år tilbage.
  • Udgifter til drikkevand: Der er en selvrisiko på 300 m3 på vandforbruget ud over boligens normale gennemsnitlige forbrug.
  • Udgifter til vandafledning: Boligens vandforbrug fastsættes til gennemsnittet af de sidste 5 års forbrug, dog minimum 170 m3.

Ansøgninger behandles løbende. Resultatet vil fremgå som en regulering på efterfølgende årsopgørelse.

Vi træffer vores afgørelser på grundlag af gældende lovgivning, herunder "Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand".

fillingoutforms

Formularer

Spørgsmål og svar

Kontakt Samn Forsyning

 7626 8700
 forbrug@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

 

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin