Regning og priser

 

priser og forbrug

Regning og priser

Hvornår bliver jeg opkrævet for mit vandforbrug?

Du opkræves a'conto for dit vandforbrug og afledning af spildevand to gange om året - i marts og september.

Sammen med a'conto opkrævningen i marts måned får du en årsopgørelse, hvor det foregående års forbrug er opgjort i forhold til det indbetalte a'conto beløb. Dit forventede forbrug reguleres årligt jf. foregående års forbrug.

Opkrævningerne kan betales via PBS eller girokort.

Jeg forstår ikke min regning - hvad betyder punkterne?

Find en forklaring på din faktura her

 

Jeg har fået 2 regninger, hvorfor det?

Hvis du har fået 2 regninger, kan det muligvis være fordi, at du forsynes fra et privat vandværk. Men derfor vil du stadig skulle betale for afledning af spildevand via Samn Forsyning.

Hvad koster vandet?

Vandet afregnes i kubikmeter (m3) og prisen omfatter levering af drikkevand og afledning af spildevand og er inklusiv moms. 

Herudover betaler du også en årlig afgift for din vandmåler, en årlig afgift for dine stik til vand og kloak, samt til et bidrag til drikkevandsbeskyttelse.

Se vores aktuelle priser i takstbladet her.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Er du kunde i Horsens Kommune kan du tilmelde dig Betalingsservice her.

Hvordan tilmelder jeg mig til e-Boks?

Er du kunde i Horsens Kommune kan du tilmelde dig på www.e-Boks.dk, hvor du skal vælge at få posten digitalt fra Horsens Vand A/S

Jeg har ikke aflæst min vandmåler til tiden – hvad gør jeg?

Du skal aflæse din vandmåler og oplyse tællerstanden samt dato for aflæsning til vores kundeafdeling. Skriv til forbrug@samn.dk eller ring på 76 26 87 00.

Hvis der er monteret en sort eller lysgrå boks på din vandmåler, skal du ikke aflæse og indberette aflæsningen. Boksen er en enhed som bruges til fjernaflæsning af vandmåleren, og Samn Forsyning sørger selv for indhentning af målerstand.

Jeg modtager regninger selvom jeg er flyttet - hvorfor?


Hvis du modtager regninger selvom du er flyttet, har vi ikke modtaget en flyttemeddelelse fra dig. Du bedes snarest muligt melde flytningen til os - læs her hvordan du gør.

Jeg har haft et stort vandforbrug pga. et ledningsbrud - kan jeg få refusion?


Hvis du har haft et skjult ledningsbrud og dermed et stort vandforbrug, kan du søge om refusion. Find regler for refusion og ansøgningsskema her.