Bestilling af byggevandsmåler

Hvis du ansøger om en byggevandsmåler til benyttelse i en mandskabsvogn eller skurvogn, skal du bruge blanketten "Ansøgning om byggevandsmåler" som du også finder under formularer

Udlevering af vandmålere
Vi udleverer IKKE vandmålere til andre end det tilknyttede autoriserede VVS firma. Inden udlevering tjekker vi om den udfyldte ansøgning er korrekt modtaget.

Udførelse af vandstik
Vores driftsafdeling udfører tilslutningen til vandledningsnettet, når der er betalt for tilslutningen efter det gældende takstblad. Vi afslutter stikledningen ca. 1 meter indenfor grundskel.

Tilsyn med vandinstallationer
Det er Horsens Kommune, som fører tilsyn med vandinstallationerne i Horsens Kommune, uanset om drikkevandet leveres af Samn Forsyning eller et privat vandværk.

Hvis du skal lave en ansøgning vedrørende installationsforholdene i din ejendom skal du kontakte Horsens Kommune.

 

 

fillingoutforms

Søg her

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin