Regnvand

Betydningen af stigende regnmængder

regnvand

Klimaændringer er ikke kun noget, der sker om 100 år. Vi oplever dem allerede. Og ændringerne bliver med stor sandsynlighed større i fremtiden.

Hvordan bliver klimaet i Danmark? Se mere på DMI's sider om fremtidens klima i Danmark ved at klikke her.

Tendensen viser, at mængderne af regnvand er stigende, og derfor er håndteringen af regnvandet afgørende for at minimere risikoen for oversvømmelse i de bynære miljøer.

Hvad betyder klimaændringerne for afløbssystemet?

Afløbssystemet i dag er dimensioneret til at kunne håndtere regnskyl op til en bestemt størrelse. Klimaændringerne betyder, at der kommer flere voldsomme regnskyl – dvs. regnskyl, der overbelaster kloaksystemet – og disse regnskyl vil tilmed være kraftigere end det, vi kender nu. Dette medfører, at afløbssystemerne skal håndtere større mængder regnvand end hidtil.

Hvad gør vi så?

Når et nyt byggeri planlægges, overvejer vi, hvor regnvandet fra kraftige regnskyl skal ledes hen. Måske kan der anlægges en kunstig sø, som kan håndtere de store mængder regn.

I alle nye områder etableres separatkloak – dvs. et rør til spildevand og et til regnvand – eller måske kun en spildevandsledning, hvor regnvandet i stedet håndteres lokalt og eksempelvis nedsives.

I eksisterende områder renoveres kloakkerne løbende. Mange steder omlægges fælleskloakken til separatkloak eller spildevandskloak med lokal håndtering af regnvand, når det regner meget.

Sådanne projekter er også godt for miljøet, fordi det mindsker udledningerne af spildevand opblandet med regnvand.

Kloakken kan ikke rumme al vandet

Rørene vil aldrig blive store nok til altid at kunne rumme al regnvand – hver gang det regner. Heller ikke i nybyggede områder og i områder, hvor kloakken lige er blevet saneret/omlagt. Derfor skal vi være forberedt, så skaderne ved oversvømmelser minimeres.

Det er kommunen, der fastlægger, hvilke regnmængder, som vores hovedkloakker skal kunne rumme (kaldet serviceniveau). Hvis du vil vide mere, kan du læse i Kommunens spildevandsplan.

Hos Samn Forsyning har vi meget fokus på håndtering af regnvand, men som grundejer kan du selv gøre en indsats for at afhjælpe oversvømmelser og dermed sikre din ejendom. Du kan for eksempel forsøge at holde regnvandet der, hvor det falder. Læs mere på siden om separatkloakering.

Læs mere om regnvandssøer her

 

 

publikationer

Publikationer

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin