Vandets Dag - 22. marts

I Danmark har vi noget, vi kan være meget stolte af og

22. marts er FN´s internationale World Water Day.

Vi har noget af verdens bedste vand, men vores børn og børnebørn fortjener det samme rene og klare drikkevand, som vi har. Vi opfordrer derfor til, at bruge knofedt i haven i stedet for sprøjtemidler.

Der er meget andet, som også forurener grundvandet end sprøjtemidler. Men sprøjtemidler i haven er et område, hvor du selv kan være med til at gøre en forskel. Som du kan læse nedenfor, drikker du om nogle år, resterne af den gift du lige nu hælder ud i din have.

Biocider bruges til at bekæmpe bakterier, svampe eller alger. Eksempler på biocider kan være træbeskyttelsesmidler, rottegift, bundmaling til skibe og algemidler.

Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe. Disse bruges eksempelvis i landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner samt i private haver.

Bekæmpelsesmidler er designet til at bekæmpe uønskede, levende organismer, men nogle af midlerne har problematiske effekter på menneskers sundhed og på miljøet.

Sprøjtemidler der blot skulle tage livet af ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via sprækker og revner. Med tiden risikerer de at ende i det grundvand, som vi anvender til drikkevand.

Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de sprøjtemidler, der i dag er godkendte. Nedbrydningen foregår bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer og ilt til stede. Nogle sprøjtemidler når at blive helt nedbrudt, andre kun delvist. Herved dannes der såkaldte nedbrydningsprodukter, som oftest er nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan nogle gange være mere giftige end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne.

Anvender du sprøjtemidler på arealer, hvor det øverste muldlag er fjernet, f.eks. på fliser og vejarealer, kan der være en større risiko for, at sprøjtemidlet ikke når at blive tilstrækkeligt nedbrudt inden det når grundvandet. 

Hvert år må vandforsyninger lukke boringer på grund af rester af sprøjtemidler, der tidligere er anvendt. Private haveejere tegner sig for 2 procent af det samlede forbrug af sprøjtemidler. Det er derfor vigtigt at forbruget minimeres, da en del af vores vandboringer ligger i bynære områder.

 

 

 

 

publikationer

Publikationer

idea

Tips og gode råd