Desphenyl-chloridazon

Hvad er desphenyl-chloridazon:

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra stoffet chloridazon.

Chloridazon er et pesticid der primært blev benyttet på marker, hvor der blev dyrket roer, rødbeder og løg, samt på gartnerier der har produceret blomsterløg, fra 60´erne og frem til 1996.

Situationen i Samn Forsynings forsyningsområde:

Samn Forsyning har ultimo 2017 undersøgt vandet fra de fire vandværker Højballegårdværket, Rugballegårdværket, Bjerreboværket og Endelaveværket for nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon. I forbindelse hermed blev der målt desphenyl-chloridazon i vandet fra Rugballegårdværket i en koncentration på 0,029 μg/l, hvilket er under grænseværdien på 0,1 μg/l. Der blev ikke målt desphenyl-chloridazon i vandet fra de tre andre vandværker.

Umiddelbart efter fundet af desphenyl-chloridazon i vandet fra Rugballegårdværket, er der udtaget prøver fra værkets boringer, og her er der fundet desphenyl-chloridazon i 2 ud af 6 boringer, med en koncentration på henholdsvis 0,024 μg/l og 0,027 μg/l – altså begge under grænseværdien på 0,1 μg/l.

Hvad gør vi nu:

En langsigtet løsning drøftes pt. med Horsens Kommune og Region Midtjylland.

Bemærkning:

Vi har ikke tidligere målt for stoffet desphenyl-chloridazon, idet stoffet ikke har været en del af de lovpligtige analyser.

Vi udtager jævnligt de lovpligtige prøver i alle vores boringer, og vi kan med stor glæde konstatere, at der i samtlige boringer ikke iøvrigt er konstateret pesticider.

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN