Vandets kvalitet

Samn Forsyning tager løbende kontroller af det drikkevand, som vi leverer ud til vores kunder. Drikkevandet analyseres på baggrund af de prøver, som vi indsamler fra de enkelte boringer, vandværker og forskellige steder rundt i vandledningerne. Viser en prøve at grænseværdien er overskredet, reagerer vi med det samme.

Samn Forsyning er ISO 22000-certificereret, som er den største standard inden for fødevaresikkerhed.

Standarden er et must inden for fødevareproduktion, som vandforsyning er en del af, men er ikke et krav til vandforsyninger. Samn Forsyning har imidlertid valgt at gå efter certificeringen, så vores kunder kan være overbeviste om, at kvaliteten er i orden. Læs mere her.

Kvalitetskontrollen gennemføres efter Miljøministeriets retningslinjer og foretages af et godkendt laboratorium.

Du kan se analyseværdierne af vandet ved at benytte dig af nedenstående links, der omdirigerer dig til den landsdækkende database for vandværker.

Som en hjælp til at læse analyseblanketterne for drikkevandet, ses nedenfor en uddybende forklaring på de mest almindelige parametre som der undersøges for. 

 • Hårdhed (°dH):
  Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug ved vask samt kalkudfældninger.
 • pH:
  Angiver vandets surhedsgrad. Værdier mellem 7 - 8 ligger indenfor normalområdet.
 • Jernindhold (Fe):
  Hvis jernindholdet i drikkevandet er over grænseværdien kan det give uklart vand, bismag, aflejringer i vandinstallationer, misfarvning af for eksempel håndvaske, toiletkummer og vasketøj.
 • Mangan (Mn):
  Forekommer sammen med jern og giver samme ulemper. Hvis mangan udfældes er det sort, hvorimod udfældet jern har en rødlig-orange farve.
 • Nitratindhold (NO3):
  Et nitratindhold over grænseværdien kan, især for spædbørn, være sundhedsskadeligt, idet nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, som kan hæmme blodets iltoptagelse.
 • Kloridindhold (Cl):
  Kloridindhold over grænseværdien giver en salt smag.
 • Fluorindhold (F):
  Et indhold på ca. 1 mg/l er gavnlig for tænderne.  Et højt indhold af fluorid kan nedbryde tænder og knogler.
 • Kimtal, 22 grader celcius:
  Hvis dette tal overstiger grænseværdien tyder det på tilførsel af bakterier fra overfladevand, plantedele eller jord, eller på mikrobiel vækst.
 • Coliforme bakterier:
  Findes i jord, forrådnende plantedele og overfladevand. Coliforme bakterier i drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord.
 • E.coli:
  Findes i menneskers og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt tegn på frisk fækal forurening og dermed risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier.

Hårdheden betyder bl.a. noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Drikkevandets hårdhed er forskellig, alt efter hvor du er bosat i Danmark. Læs mere her

 

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin