Gravearbejde i Brædstrup

Brædstrup

Kloakseparering i Brædstrup

Horsens Kommune har gang i et større byfornyelses projekt i Brædstrup. I den forbindelse har man i Horsens Kommune besluttet at separere kloaksystemet i flere dele af Brædstrup. Formålet med separeringen er at begrænse risikoen for oversvømmelser og udledning af urenset spildevand til vandløbene ved store regnskyl.

Separering betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør, hvor regnvandet ledes til et nærliggende vandløb og spildevand ledes til rensningsanlægget.

Projektet i Brædstrup strækker sig over en længere årrække, og man vil derfor opleve en stor ombygning af hele Brædstrup by, både oven- og under jorden. I det lange projektforløb har man valgt, at dele Brædstrup by op i 4 områder; Nord, syd, øst og vest.

Læs mere om byfornyelses projektet her:

Etaper

Område Syd
Vi er godt i gang med separeringen i område syd. Vi har opstartet fire etaper, som forventes at løbe frem til 2020. Foreløbig er etaperne fordelt således:

 • Etape 1 – Ringbakke mod Klovenhøj 
 • Etape 2 – Søgade
 • Etape 3 – Brædstrup hallen
 • Etape 4 – Ring Sø (regnbede) 

Tidsplan

Det vil være muligt at se tidplan for den enkelte etape kort efter opstart.

 • Etape 1 - Færdig
 • Etape 2 - Retablering af asfalt i gang
 • Etape 3 - Vi er allerede godt i gang med separering, og har i oktober taget hul på etape 3, som omfatter følgende gader:
  • Søndermarksvej V  
  • Søndermarksvej Ø
  • Skovvejen
  • Bredesvej
  • Brøndshøjvej
  • Søndergade
 • Etape 4 - Forventet opstart i 2021-2022

Information

Vejmøde

I forbindelse med projektet har vi i løbet af oktober 2019 afholdt vejmøder. Her kunne de berørte grundejere høre om projektet, samt stille spørgsmål til både projektleder fra Samn Forsyning og entreprenøren Arkil. 

Det var første gang at Samn Forsyning afholdte et vejmøde på denne måde. Tilbagemeldingerne har været meget positive! En stor succes med mange interesserede besøgene!

På vejmøderne blev der uddelt en folder om projektet, hvori der findes praktiske oplysninger om projektet såsom; Hvorfor vi lægger nye kloakledninger, hvad separatkloakering medvirker til, hvornår og hvordan udførelsen vil foregå og hvad man som grundejer selv har ansvaret for at gøre og betale for.

Orientering

Du vil altid kunne holde dig orienteret om projektet og dets fremgang her på hjemmesiden, men det vil være en stor hjælp, hvis du vil sende dine kontaktoplysninger til hom@samn.dk (oplys gerne navn, adresse, mail og telefon nr.)

Har du andet vedrørende projektet du vil dele, er du også velkommen til at skrive til os.
Husk at mærke mailen Brædstrup Syd

Oplysningerne vil kun blive brugt til korrespondance med Samn Forsyning ApS.

Adgangsforhold

Når gravearbejdet er i gang, vil adgangsforholdene blive påvirket. Der vil, som projektet skrider frem, blive etableret afspærring og omkørsel. Der vil dog være dage, hvor man ikke kan forvente kørende adgang til sin ejendom. De berørte ejendomme bliver orienteret inden, der spærres af.

Friarealet langs udgravningen og fortovet skal bruges som redningsvej, derfor er parkering ikke mulig langs udgravningen.

Kendskab til problemer med vand?

Har du kendskab til problemer med vand i dit område, vil vi meget gerne høre fra dig, hvad enten det er lavpunkter, der altid er fyldt med vand efter regnvejr, oversvømmet veje, stier eller vand i huset. Din viden er guld værd i forhold til vores planlægning og du kan fortælle om dine oplevelser til mail@samn.dk
Mærk mailen med Brædstrup syd.

Kontaktinformation

Projektleder Berit Fristed Kristensen
Telefon: 7626 8872
Mail: bfk@samn.dk

Projektleder Jørgen Ebbesen
Telefon: 7626 874
Mail: jke@samn.dk

Kontaktperson ved Arkil A/S      

Formand Carl V. Ginnerup
Telefon: 7322 5050