Dagnæs

Kloakseparering i Dagnæs omkring Frivangsallé

Der udføres løbende kloakseparering i områder som i dag er fælleskloakerede, dette gøres bl.a. for at mindske overløb og miljøbelastninger samt for at sikre en bedre rensning af spildevandet.

I forbindelse med ovennævnte forbedringer udføres der kloakseparering af Dagnæs området omkring Frivangsalle. Derudover vil kloakseparering af et større opland syd for Frivangsalle blive udført over de næste 10 år.

Første etape af projektet er færdigt og etape 2 forventes færdig i december 2019.

I forbindelse med kloakarbejdet vil der flere steder også være udskiftning af vandledninger, hvilket betyder at der kan forekomme kortvarige afbrud af vand – disse afbrud vil blive varslet.

Etapeopdeling/ Oversigtskort

  • Etape 1 omfatter arbejde langs Bollerstien, Frivangsalle, Kildevej, en del af Brøndsalle samt Ryvangsalle vest for Brøndsalle.
  • Etape 2 omfatter arbejde på den resterende del af Brønsalle, Ryvangsalle øst for Brøndsalle samt Mercialle og en lille del af Bjerrevej. Derudover omfatter arbejdet også sidevejene til Frivangsalle – Dagnæs Strandvej, Birkevej, Lindevej og Elvej. Arbejdet forventes udført fra andet halvdel af 2018 til slutning af 2019.

På dette oversigtskort kan du se de områder som er omfattet af etape 2.

Adgangsforhold

Når gravearbejdet er i gang, vil adgangsforholdene blive påvirket. Der vil, som projektet skrider frem, blive etableret afspærring og omkørsel. Der vil dog være dage, hvor man ikke kan forvente kørende adgang til sin ejendom. De berørte ejendomme bliver orienteret inden, der spærres af.

Friarealet langs udgravningen og fortovet skal bruges som redningsvej, derfor er parkering ikke mulig langs udgravningen.

Kendskab til problemer med vand?

Har du kendskab til problemer med vand i dit område vil vi meget gerne høre fra dig.

Det kunne f.eks. være ’lavpunkter’, der altid er fyldt med vand efter regnvejr, oversvømmet veje - stier eller vand i huset.

Kontaktoplysninger

Du vil altid kunne holde dig orienteret om projektet og dets fremgang her på hjemmesiden, men det vil være en stor hjælp, hvis du vil sende dine kontaktoplysninger til mail@samn.dk (oplys gerne navn, adresse, mail og telefon nr.)

Har du andet vedrørende projektet du vil dele, er du også velkommen til at skrive til os. Husk at mærke mailen Dagnæs.

Oplysningerne vil kun blive brugt til korrespondance med Samn Forsyning ApS.

Kontaktperson

Samn Forsyning ApS

Projektleder: Vicky  G. Madsen - Tlf.: 76 26 87 00 - E-mail: vgm@samn.dk