Pumpestation på et fritlæggende område

Sådan påvirker strømafbrydelser i større områder dit drikkevand og spildevand

Energistyrelsen har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Myndighedernes vurdering er dog også, at en planlagt strømafbrydelse i denne vinter er minimal.

En planlagt strømafbrydelse vil ramme vandselskaber som vores, der sikrer forsyningen af drikkevand og/eller håndteringen af spildevand.

I Samn Forsynings forsyningsområde, aftager ca. 75 % af borgerne drikkevand fra Samn Forsyning. Alle husstande i Horsens og Odder kommune afleder spildevandet til Samn Forsyning. 

Vi har her på siden samlet informationer om betydningen af strømafbrydelser for forbrugere i Horsens og Odder, samt en række tips til, hvordan du kommer godt igennem det som forbruger, og hvordan I kan hjælpe hinanden i det område, hvor du bor.

Før strømafbrydelsen

En planlagt strømafbrydelse vil ikke nødvendigvis være kendt særligt lang tid i forvejen. Måske højest nogle få timer i forvejen eller slet ikke.

Hvis det er muligt for os at varsle dig inden en strømafbrydelse, vil vi gøre det via hjemmeside, lokale medier og sms. Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores sms-service, kan du gøre det her.

Strømafbrydelser kan dog også ramme kommunikationssystemerne, så vi ikke kan informere digitalt.

Brownouts vil desuden blive meldt bredt ud af relevante myndigheder, så snart en planlagt strømafbrydelse bliver nødvendig, da det vil udgøre en national krisesituation.

Drikkevand

Du skal så vidt muligt undgå at bruge vand under en strømafbrydelse og umiddelbart efter, så systemerne igen kan komme op at køre.

Du bør derfor tappe vand i en flaske eller en større dunk, hvis en strømafbrydelse bliver varslet, så du har til forbrug i nogle timer. Væn dig til at have en flaske vand stående i køleskabet – så har du altid vand, hvis strømmen bliver afbrudt med meget kort eller intet varsel.

Spildevand

Du skal ikke gøre noget for at forberede dit kloaksystem til en strømafbrydelse.

Under strømafbrydelsen

Mens der er strømafbrydelse, er det allervigtigste at undgå at bruge vand, hvis det er muligt. Både fra vandhanen i køkkenet og toilet, vaskemaskine, bad osv.

Drikkevand

Lad være med at tænde for vandhanen. Bor du tæt på dit lokale vandværk, kan du godt have vand i hanen. Men bruger du af det, kan du skabe problemer i rørene for andre kunder, der bor langt væk fra vandværket. Det kan også være, at der er vand, men trykket er lavt. Så kort fortalt skal du undgå at bruge vand.

Hjælp gerne din nabo eller andre i lokalområdet, hvis du har tappet i forvejen og kan undvære noget.

Spildevand

Lad så vidt muligt være med at bruge dit toilet eller afløb under en strømafbrydelse. Hæld med andre ord ikke noget i afløbet i vasken eller bruseren og undlad at skylle ud i toilettet.

I spildevandssystemet er pumper med til at sikre, at spildevandet flyttes ind til renseanlæggene. Uden strøm fungerer pumperne ikke, og spildevandet hober sig i bedste fald op i rørene. I værste fald – fx hvis det regner kraftigt samtidig med strømafbrydelsen – kan rørene blive fyldt op, hvilket kan medføre oversvømmelse af kældre og overløb til naturen. Du er dermed med til at passe på din egen og dine naboers sundhed og naturen omkring dig, hvis du undgår at bruge afløbet under en strømafbrydelse.

Efter strømafbrydelsen

Når strømmen vender tilbage, og du får strøm i huset, er der også strøm til vandforsyningen og spildevandshåndteringen.

Vent dog gerne med at bruge drikkevand eller skylle spildevand ud i kloakken til du har behov for det, så vores systemer ikke bliver unødigt overbelastet.

Det vil give et stort pres på ledningsnettet og pumperne og øge risikoen for brud og skader, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne og skyller ud i afløbene umiddelbart efter en strømafbrydelse.

Ofte stillede spørgsmål