Tømning af tank i græsplæne med 3 tanke

Tømning af bundfældingstank

Se hvornår din tank skal tømmes

Samn Forsyning administrerer Horsens og Odder Kommuners tømningsordninger, hvor bundfældningstanke (også kaldet septik- eller trixtanke) og minirenseanlæg som udgangspunkt bliver tømt én gang årligt.