Reklamer for frobrugervalg i Odder 2021

Forbrugervalg

Odder Spildevand A/S afholder valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.

I perioden fra den 5. oktober til den 22. november 2021 afholdes der valg af 2 forbrugerrepræsentanter og op til 4 suppleanter til bestyrelsen for Odder Spildevand A/S.

Samn Forsyning ApS håndterer drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens kommuner, samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune. Det er derfor også Samn Forsyning, der varetager hele valghandlingen på vegne af Odder Spildevand A/S.

Forbrugervalget foregår elektronisk via valgportalen.
Valgportalen åbner den 5. oktober for kandidatopstilling og 2. november for valg af kandidater.