Afregning

Vi sender årligt to acontoregninger og en årsopgørelse.

Acontoregningerne opkræves på baggrund af vandforbruget det forgangne år, og er fastsat ud fra aflæsningen af vandmåleren. 

  • Afregning for kunder i Horsens Kommune:

Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. aconto ultimo marts og opkræves med forfald i april. 
2. aconto opkræves med forfald i oktober.

  • Afregning for kunder i Odder Kommune:

Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. aconto ultimo februar og opkræves med forfald i marts. 
2. aconto opkræves med forfald i september.

 

For hjælp til at forstå din regning, klik her.

Vi anbefaler, at du er tilmeldt e-Boks og/eller betalingsservice.

Faktura fremsendt pr. brev påføres et gebyr jf. gældende takster.

Betalingen kan ske via betalingsservice, bankoverførsel eller indbetaling til betalings-ID. (Bemærk at der som modtager står HV-FAS, dette relateres til intern kontering ved Samn Forsyning ApS)

Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr samt rente fra forfaldsdagen.

Tømning af bundfældningstanke opkræves løbende. Læs mere om tømningsordningen her

Se alle gældende priser:

Horsens Vand A/S  - takstblad 

Odder Spildevand A/S - takstblad

 

Log ind til "minforsyning"

(For kunder med ejendom i Horsens Kommune)

Beregn din pris

eboks

Tilmelding til eBoks

pbs

Betalingsservice

Spørgsmål og svar

Kontakt Samn Forsyning

 7626 8700
 forbrug@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

 

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin