Odder Spildevand A/S

Odder Spildevand A/S blev dannet i 2010 med baggrund i den nye vandsektorlov. Odder Spildevand A/S er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab.

Pr. 1. januar 2017 indtrådte Odder Spildevand A/S i et fælles serviceselskab Samn Forsyning, hvor drift og administration er samlet.

Odder Spildevand A/S renser og afleder spildevandet med respekt for naturen og vandmiljøet. Vores kunder kan regne med, at de altid får den mest miljøansvarlige ydelse til den bedst mulige pris.

Odder Spildevand A/S håndterer regnvand og spildevand fra ca. 8.000 husstande og virksomheder, som er tilsluttet kloaksystemet, samt regnvandet fra kommunens vejanlæg. I alt håndterer vi årligt 2,5 millioner kubikmeter regnvand og spildevand på vores anlæg.

Vi står ligeledes for tømning af 1.400 bundfældningstanke i landområderne.

publikationer

Publikationer

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin