Horsens Vand A/S

Horsens Vand A/S blev dannet i 2010 med baggrund i den nye vandsektorlov. Horsens Vand A/S er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab.

Pr. 1. januar 2017 indtrådte Horsens Vand A/S i et fælles serviceselskab Samn Forsyning, hvor drift og administration er samlet.

Horsens Vand A/S producerer og leverer en stabil forsyning af drikkevand i en høj kvalitet. Vi renser og afleder spildevand med respekt for naturen og vandmiljøet. Vores kunder kan regne med, at de altid får den mest miljøansvarlige ydelse til den bedst mulige pris.

Horsens Vand A/S leverer hvert år 4 millioner kubikmeter rent drikkevand til 15.000 husstande og virksomheder i Horsens Kommune.

Vi håndterer endvidere regnvand og spildevand fra 25.000 husstande og virksomheder, som er tilsluttet kloaksystemet, samt regnvandet fra kommunens vejanlæg. I alt håndterer vi årligt 12 millioner kubikmeter regnvand og spildevand på vores anlæg.

Vi står ligeledes for tømning af 2.500 bundfældningstanke i landområderne.

Horsens Vand Holding A/S er moderselskab for Horsens Vand A/S og Horsens Vand Energi A/S.

 

publikationer

Publikationer

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin