Blade fra et træ

Vandets kredsløb

Al vand på jorden indgår i et konstant kredsløb

Det betyder, at en vanddråbe bevæger sig fra saltvand i de største oceanerne til de mindste ferskvandssøer. Fra vanddamp i atmosfæren til underjordiske vandmagasiner. Det kan tage millioner af år for en vanddråbe at komme hele vejen rundt. 

Mere om dette og meget andet på Vandetsvej.dk

Tegning venligst udlånt fra Tankegang

Fordampning
Vand fordamper, hvis der er varme tilstede ved vandet. Der sker hele tiden en fordampning fra vores søer, åer og have. Jo højere temperaturen er, jo mere vand fordamper. Fordampning sker også fra planternes blade, og der er hele tiden vanddampe i luften. 

Fortætning
Når vandet fordamper, stiger vanddampen op i luften. Jo højere vanddampene kommer op, jo koldere bliver det i luften. Når luften bliver tilstrækkelig kold, fortætter vanddampene og danner skyer. I skyerne bliver de små vandpartikler til dråber og iskrystaller, som kan sætte sig sammen til større grupper. Når dråberne og krystallerne bliver til større grupper, bliver de på et tidspunkt så tunge, at luften ikke kan bære dem, og der dannes nedbør. Nedbør kan være både regn, slud og sne. Nedbøren indgår på forskellige måde i vandets kredsløb. Nedbøren fordamper igen fra jord eller vandoverflader, løber på jorden tilbage til vandløb, søer og have, bliver optaget af planterne eller siver ned i jorden.

Afstrømning
En del af den nedbør der falder, vil strømme tilbage til vores vandløb, have eller søer. Hvis nedbøren falder på befæstede arealer, f.eks. på asfalt, fliser eller andre betonflader, vil vandet strømme tilbage til kloaksystemet.

Nedsivning
Den del af nedbøren, som siver ned gennem jordlagene bliver til grundvand. Grundvand er magasiner af vand, der ligger som små vandbeholdere afgrænset af jord. Der er mange ting som afgør, hvor store grundvandsmagasinerne er, og hvor hurtigt de bliver dannet. Nogle jordlag har mellem jordkornene plads til rigtigt meget vand, og andre steder er jordkornene lagret så tæt, at der ikke er plads til vand. Så længe vandet kan sive igennem jorden, vil det finde længere ned til dybere liggende jordlag. Sandjord transporterer vandet hurtigt, men i lerjord har vandet svært ved at sive. En del af lerjordene er så tætpakkede, at vandet slet ikke kan trænge igennem.

Tilbage til havet
En stor del af den nedbør der falder, ender som beskrevet i havet, søer eller vandløb igen. En del af det vand, der siver ned i jorden, finder også vej til havet, søer eller vandløb.

Hermed kan fordampningen starte igen, og vandets kredsløb er sluttet.