Slamsuger der er i gang med at suge en brønd

Spuling af kloak

Det sker der, når vi spuler kloakkerne

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af kloaksystemet, foretager vi indimellem spuling af kloakkerne. Normalvis forløber det uden de store problemer, men i enkelte tilfælde kan der forekomme lugtgener samt opstigning af vand i afløbsinstallationerne.

Såfremt du er tilmeldt SMS-service, orienterer vi, når vi spuler i dit område.