Regnvandsbassin hvor der er sået blomster omkring

Regnvandsbassiner giver levesteder til sommerfugle og brumbasser

Vi arbejder med biodiversitet ved anlæggelse af nye regnvandsbassiner

Biodiversitet er en af de store sidegevinster for lokalområderne, når Samn Forsyning samarbejder med kommunerne i Horsens og Odder om at anlægge nye regnvandsbassiner. Vilde enge og idylliske regnvandssøer giver nye levesteder til dyr og planter, som ellers kan have trange kår. 

Lidt er meget bedre end ingenting, når det handler om vild natur. Derfor gør det en positiv forskel for dyr, planter og mennesker, når Samn Forsyning anlægger nye regnvandsbassiner med fokus på at skabe nye levesteder for nogle af de naturtyper, der ellers ikke har meget plads i vores opdyrkede landskab. 

Ideen opstod for år tilbage, men har fået luft under vingerne efter, at kommunerne i Odder og Horsens også er begyndt at sætte fokus på biodiversitet. Derfor bliver alle vores nye regnvandsbassiner anlagt, så de kan understøtte naturen bedst muligt.

Et godt eksempel på Samn Forsynings fokus på biodiversitet kan ses ved regnvandsløsningen med små vandveje og en lokal regnvandssø i det nybyggede område ved Nørrestrand. Projektet er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi sammen med kommunen kan finde frem til løsninger, som både gavner dyr, planter og mennesker.

I forbindelse med vandvejene og etableringen af regnvandssøen i udstykningen nord for Nørrestrand har Horsens Kommune rådgivet omkring de frøblandinger og planter, som passer til de lokale jordbundsforhold, anlæggelse af de forskellige dele af anlægget og den fremtidige drift. Den viden og sparring, kommunerne kan yde i den sammenhæng, gør det muligt for Samn Forsyning at arbejde effektivt med de nye naturtyper. 

Forskellige naturtyper gavner og glæder

Tidligere blev lokale regnvandsløsninger udelukkende betragtet som et teknisk anlæg. Det betød blandt andet, at regnvandssøen typisk blev omkranset af almindeligt plænegræs og selve bassinet blev anlagt i en praktisk kvadratisk form. Tidligere blev områderne endda somme tider indhegnet, så naboer ikke kunne komme helt hen til anlægget. Med det nye samarbejde bliver området anlagt og drevet, så det i større grad fremmer liv og glæde.

Nogle af de områder, som får lov til at udvikle sig vildt, bliver over tid til yndede mål for hundeluftere, udflugter og ophold.

Typisk bliver området anlagt, så det kun skal slås en gang om året. Det giver gode livsbetingelser for de mange insekter og sommerfugle, som lægger æg, klækker larver og udvikler sig i det høje enggræs gennem hele sommerhalvåret. De forskellige enggræsser og planter i vandkanten giver insekterne næring, og de mange insekter er med til at tiltrække fugle, der igen bidrager med liv til området, ligesom det våde miljø kan give levesteder til forskellige padder og tudser.