Kvarter i Odder med regnvandsbassin foran

Årsafregning og aconto

Din årsafregning og aconto

Problemer med login for at se din regning på MinForsyning? Følg denne vejledning

Du modtager aconto-regninger for afledning af spildevand og for dit vandforbrug, hvis det administreres af  Samn Forsyning. Dette gør du to gange om året. 

  • Årsafregningen med 1. aconto udsendes i uge 10 til betaling den 4. april 2024
  • 2. aconto-regning udsendes i september og opkræves med forfald i oktober

På årsopgørelsen er det foregående års forbrug opgjort i forhold til de indbetalte aconto beløb. Hvis dit forbrug overstiger aconto-betalingerne, vil regningen være højere end seneste aconto-regning. Hvis dit forbrug omvendt har været mindre end aconto-betalingerne, bliver regningen mindre.  

Skønner du eller Samn Forsyning, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug, kan acontobeløbet ændres.

I specielle tilfælde forbeholder vi os ret til at udsende mere end 2 årlige aconto-regninger.

Ofte stillede spørgsmål