Afdragsordning ved tilslutning til kloaksystemet

Mulighed for lån med afdragsordning ved tilslutning til kloaksystemet

Der er mulighed for at søge om at få en afdragsordning hos den pågældende kommune, hvis man er grundejer og opfylder kravene. Horsens og Odder Kommune administrerer ansøgninger til afdragsordningen. Ansøgningen skal derfor sendes til din kommune. 

Husstandsindkomsten opgøres efter reglerne i §§ 8 til 8 a i "Lov om individuel boligstøtte".

En afdragsordning indebærer mulighed for at låne til:

  • udgifterne til tilslutningsbidrag
  • udgifterne til ændring af kloaksystemet på egen grund eller etablering af renseløsning.

Nærmere orientering fås ved henvendelse til Horsens eller Odder Kommune.  

Ordningen gælder ikke for separatkloakeringer i allerede fælleskloakerede områder.