Kloakrør indefra med vand

Din og vores kloak

Gode råd til et godt afløbssystem

Al afløbsvand fra køkkenvask, bad, wc samt i de fleste tilfælde tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem, der leder vandet ud til vores kloaksystem ude i gaden. Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne rensebrønd kan tages af, så du kan komme til at rense dit kloaksystem.

Det, du hælder ned i kloakken, har stor betydning for driften af vores kloaksystemer og renseanlæg. Samtidig har det også betydning for dit eget interne afløbssystem. Hvis du tænker over hvad, du hælder ned i kloakken, og jævnligt tjekker dit eget afløbssystem, er risikoen for tilstopninger langt mindre.

Ofte stillede spørgsmål